Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Livslångt lärande, generella kunskaper och insikter utöver det vanliga

Utveckla HR med hjälp av AI - från rekrytering till exit

2023-11-10 Marlene Berglund

I en värld där teknik konstant omformar hur vi arbetar står HR inför en spännande revolution genom artificiell intelligens (AI). Tillsammans med HR-experten Sara Breman har vi tagit fram en ny utbildning där vi utforskar hur dagens organisationer kan dra nytta av AI för att effektivisera HR-processerna, förbättra medarbetarupplevelsen och driva HR-strategier på nya innovativa sätt.

Under denna heldagsutbildning kommer vi att belysa både teoretiska grunder och praktiska tillämpningar av AI inom HR. Du kommer att få en översikt över hur AI fungerar, dess potential inom HR, verktyg, metoder för att utforska hur AI kan skapa värde samt etiska överväganden kring dess användning.

Oavsett om AI är nytt för dig eller om du redan har erfarenhet kommer denna kurs att ge dig insikter och verktyg för att framgångsrikt integrera AI inom ditt HR-arbete och förbereda din organisation/ditt team för framtiden.

Välkommen till en högaktuell och inspirerande heldag med Sara Breman!

Se kursprogram och datum här!