Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

AI för HR

– effektivisera och säkra HR-processerna

 • Lär dig använda de kraftfulla AI-verktygen
 • Effektivisera HR-processerna och förbättra medarbetarupplevelsen
 • Etik och hantering av data
AI för HR

Utveckla HR med hjälp av AI – från rekrytering till exit

I en värld där teknik konstant omformar hur vi arbetar står HR inför en spännande revolution genom artificiell intelligens (AI). Denna utbildning utforskar hur dagens organisationer kan dra nytta av AI för att effektivisera HR-processerna, förbättra medarbetarupplevelsen och driva HR-strategier på nya innovativa sätt.

Under denna heldagsutbildning kommer vi att belysa både teoretiska grunder och praktiska tillämpningar av AI inom HR. Du kommer att få en översikt över hur AI fungerar, dess potential inom HR, verktyg, metoder för att utforska hur AI kan skapa värde samt etiska överväganden kring dess användning.

Oavsett om AI är nytt för dig eller om du redan har erfarenhet kommer denna kurs att ge dig insikter och verktyg för att framgångsrikt integrera AI inom ditt HR-arbete och förbereda din organisation/ditt team för framtiden.

Välkommen till en högaktuell och inspirerande heldag med Sara Breman!

Program

Kursinnehåll

10.00Kursstart

Grunderna i AI

 • historia och tekniken bakom
 • utveckling av AI och framtidsspaningar
 • hur du skriver "prompts"

Tillämpa AI inom HR - från rekrytering till exit

 • hur förändrar AI HR-landskapet?
 • exempel på vad man kan göra i olika verktyg
 • praktiskt prova på hur du använder ChatGPT för att effektivisera ditt HR-arbete

Så kan du skapa värde med hjälp av AI

 • en metod för att identifiera och realisera AI:s värdeskapande potential

Etik och datahantering

 • etiska överväganden gällande hantering av data
 • utmaningar när vi använder AI-verktyg i arbetet
 • aktuell och ny lagstiftning som formar användningen av AI

17.00Kursen avslutas

Fakta

Deltagare

Den här utbildningen vänder sig till dig som arbetar med HR och som vill få praktiska kunskaper i hur AI kan effektivisera ditt arbete och skapa värde i organisationen. För att tillgodogöra dig kunskaperna du får på bästa sätt behöver du antingen vara verksam inom HR eller ha tidigare HR-erfarenhet.

Mål

Målet med utbildningen är att du ska få:

 • ökad förståelse för och kunskap om hur AI kan tillämpas inom HR
 • utforska hur du kan nyttja kraften inom generativ AI och öka din produktivitet
 • konkreta verktyg och metoder för att förbättra medarbetarupplevelsen
 • skapa ett nätverk med andra nyfikna HR-professionals för att dela erfarenheter och perspektiv

Metod och upplägg

Kursen är interaktiv där deltagarna får arbeta i grupper för att skapa konkreta HR-specifika AI-koncept som svarar mot faktiska behov. Vi utforskar både hypotetiska koncept och befintliga verktyg på marknaden. Vi varvar praktiska övningar med reflektion och diskussion.

Ta med egen dator

Vi ber dig ta med en egen dator. Du kommer att få mer information när kursdatum närmar sig.

Kursavgift

I kursavgiften ingår kursdokumentation samt i de fall kursen genomförs på plats i våra kurslokaler även luncher samt för- och eftermiddagskaffe. Moms tillkommer.

Bokning och rådgivning

Ring 08-600 62 00 eller kontakta oss via e-post för bokning, information och kursrådgivning. Du kan också boka plats direkt på en kurs genom att klicka på "Boka" i kurskalendariet. E-post: kurs@foretagsuniversitetet.se

Hotell

Utbildningen genomförs i Posthuset på Vasagatan 28 i Stockholm. För dig som kommer resande erbjuder vi specialpris på två fina hotell nära kurslokalen: Nordic Light Hotel: boka på nordiclighthotel.com och ange bokningskod "FUN-deltagare" eller Clarion Hotel Sign: ring 08-676 98 00 eller mejla till cl.sign@choice.se och uppge avtalsnummer CH2005318.

Kursledare

Sara Breman

Sara Breman är grundaren av nätverket och podcasten ”Brew the Future (of HR) där hon tillsammans med andra HR-professionals utforskar vad som driver HR in i framtiden med fokus på den tekniska utvecklingen. Med tio års erfarenhet från olika HR-roller i konsultorganisationer inom design- och tech, redovisning och mjukvarutjänstebolag har hon jobbat stor del med att  ta fram och implementera nya processer, arbetssätt och strategier med fokus på medarbetarupplevelsen.