Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Livslångt lärande, generella kunskaper och insikter utöver det vanliga

Kvalitetsauktorisation till Företagsuniversitetet

2021-05-27 Lotta Eriksson

I maj 2021 fick Företagsuniversitetet Almega Utbildningsföretagens högt ansedda auktorisation och anses därmed uppfylla de fastställda kvalitetskriterierna.
– Vi är stolta över auktorisationen. Det är ett formellt bevis på det som våra kursdeltagare och kunder alltid vittnat om: att Företagsuniversitetet står för hög kvalitet och att vi har system för att åstadkomma det, säger Stefan Haglund, Företagsuniversitetets vd.

Intyg_Företagsuniversitetet

Almega Utbildningsföretagen är den enda branschorganisationen som auktoriserar svenska utbildningsföretag. Auktorisationen beskrivs som en garanti för kvalitet och etik inom vuxenutbildningen.

– Genom auktorisationen kan våra kunder, kursdeltagarna, vara säkra på att vi håller god kvalitet, att vi har rutiner för kvalitetssäkring och att vi har rutiner för åtgärder om det trots allt skulle uppstå avvikelser, konstaterar Stefan Haglund.

Almega Utbildningsföretagens kvalitetsauktorisation innehåller åtta kvalitetskriterier:

Kompetensbehov
Utbildningsföretaget har god kunskap om de kompetensbehov som finns inom de yrken och yrkesroller som man erbjuder utbildningar i.
Relevanta utbildningar
Utbildningsföretaget säkerställer arbetsmarknadsrelevans i sina utbildningar.
Struktur
Utbildningsföretagets organisation och resurser ger deltagarna förutsättningar att nå sina mål med utbildningen.
Pedagogik
Utbildningsföretagets pedagogik ger deltagarna förutsättningar att nå sina mål med utbildningen.
Personell kompetens
Utbildningsföretaget säkerställer att de personer som anlitas i utbildningen för undervisning eller handledning har rätt kompetens.
Metodutveckling
Utbildningsföretaget arbetar kontinuerligt med och tar ansvar för metodutveckling i utbildningarna.
Resultatuppföljning
Utbildningsföretaget följer upp och redovisar utbildningarnas resultat.
Systematiskt kvalitetsarbete
Utbildningsföretaget har ett väl fungerande system för kvalitetsarbete vilket syftar till att oavsett pedagogisk plattform eller tjänst säkerställa ett systematiskt arbetssätt för att tillgodose kundens och andra intressenters krav och förväntningar

– Att bli auktoriserad är en krävande process och jag är glad att det är så, kommenterar Stefan Haglund.

– Auktorisationen har inneburit ett lyft för utbildningsbranschen i Sverige. Branschen har generellt haft en kvalitetsnivå men auktorisationen har höjt nivån för hela branschen främst genom att tillföra aspekten systematiskt kvalitetsarbete.  

– Våra kursdeltagare och blivande kunder kan känna sig trygga i att vi har ett bra kvalitetsarbete och att vi hela tiden arbetar med förbättringar och utveckling, avslutar han.

Här finns Företagsuniversitetets kvalitetspolicy

Läs mer om Almega Utbildningsföretagens auktorisation här