Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Livslångt lärande, generella kunskaper och insikter utöver det vanliga

Klara, färdiga, hållbarhet!

2024-01-29 Marlene Berglund

Cecilia Jonsson är ledarskaps- och HR-konsult på Beech Tree & EI Academy och kursledare på Företagsuniversitetet, bland annat för kursen "Hållbarhet och ESG för HR".

- Hållbar betyder enligt uppslagsboken “tillräckligt stadig för att stå emot påfrestningar”.  Om vi översätter det till hur en organisation ska kunna vara hållbar finns det många perspektiv vi på HR behöver ta hänsyn till, säger Cecilia. Nedan ger hon några god råd till dig som jobbar med HR och vill ta tag i hållbarhetsarbetet.

Vad är ESG?

ESG är en förkortning av "Environmental and Social Governance". Det är ett paraplybegrepp (och ingen lagstiftning) som möjliggör för marknadens aktörer att engagera sig i hållbarhetsfrågor genom olika hållbarhetsaktiviteter. Här delas hållbarhet in olika delar som miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning.

Utöver ESG talas det om krav på hållbarhetsredovisning och -rapportering med en snårskog av begrepp, lagar, regleringar och EU-direktiv. Det skapar mer förvirring än klarhet. Det blir lätt för stort, för krångligt och för omfattande - hur ska vi lyckas göra rätt? 

I mina uppdrag inom hållbart förändringsarbete för HR, HR Controlling och ute hos mina kunder hör jag både om målmedvetet arbete, att man skjuter detta framför sig eller överlåter det till andra professioner. Jag tycker inte att vi ska misströsta utan skapa lite struktur i hållbarhetsfrågan.

1/ Elefanten i mindre delar

Vi behöver skapa en plan med delmål för det mesta - även här delar vi upp “elefanten i mindre delar”. Kartlägg, analysera och genomför; Vad rapporterar vi redan idag? Vilka delar kan HR göra till ett bra hållbarhetsmått, både genom statistik och medvetet arbete? Hur ser våra målsättningar och aktiviteter ut för kund/brukare, medarbetaren, grupperna och organisationen? Kanske även för vårt samhällsengagemang? Hur gör vi konkret på ett smart och effektivt sätt?

2/ Gör det själv eller kalla in experter?

Min utgångspunkt är oavsett roll på ledningsnivå eller i HR-organisationen behövs tillräcklig kompetens för att fatta bättre beslut kring organisationens möjligheter till hållbarhetsarbete. Vi kanske kan redovisa det vi redan har i våra system? Vi vet var gränsen går för att kalla in experter.

3/ Klara, färdiga, gå!

Vad innebär alla dessa hållbarhetsbegrepp som ESG, NFRD, Taxonomi och CSRD för vår organisation? 

  • Tar reda på och ha koll på begreppen, och vad som gäller er organisation
  • Gör det enkelt och återanvänd er data - ni tar säkert redan fram värden och siffror
  • Kroka arm, fördela ansvaret och samarbeta med andra i och utanför organisationen!

Om ni känner er överväldigade – ta tag i det, sortera och dela upp arbetet i mindre bitar för att vara med och skapa ett mer hållbart liv, arbetsliv och samhälle!

Läs mer om kursen "Hållbarhet och ESG för HR" här.