Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Hållbarhet och ESG för HR

- vad innebär det nya EU-direktivet för HR?

 • Så kartlägger, analyserar och redovisar du hållbarhet
 • Tillämpa ett konsultativt arbetssätt i hållbarhetsfrågor
 • Kommunicera hållbarhet ur ett HR-perspektiv internt och externt
Hållbarhet och ESG för HR

Kartlägg, analysera och redovisa organisationens klimatavtryck

Hållbarhetsfrågor hamnar allt mer i fokus i alla organisationens olika delar, HR inte minst. Med det kommande nya EU-direktivet ESG (environment social governance) räcker inte längre den goda viljan utan man måste helt enkelt analysera och redovisa sin klimatpåverkan.

HR:s redan befintliga ansvar för hållbarhet inom ramen för arbetsmiljö och arbetsvillkor utökas och rollen som verksamhetnära samarbetspartner till chefer och ledning förstärks. HR kan med sin kunskap och den data som ofta redan finns bidra till hållbarhetsredovisningen.

Välkommen till en introduktionsdag om ESG och hållbarhet med ett HR-perspektiv som ger dig övergripande kunskaper om olika hållbarhetsbegrepp, om krav och regelverk och visar hur du som arbetar med HR kan bidra till hållbarhetsarbetet!

Program

09.45Kaffe och samling

10.00HR och hållbarhet

 • varför är hållbarhet en HR-fråga?
 • hur kan vi koppla arbete med hållbarhet till HR-processerna?
 • vad betyder alla begrepp, regelverk och direktiv med förklortningarna SDG, ESG, GRI, CRSD, ERSDF, EU-taxonomi m.fl?
 • vad gäller för svenska företag och organisationer

12.30Lunch

13.30Sammanställningar, kommunikation och praktiska exempel

 • hur använder vi det vi redan vet inom HR?
 • hur kan vi på ett enkelt sätt sammanställa och rapportera?
 • vad finns det för må, resultatindikatorer och nyckeltal som HR kan bidra med?
 • exempel på hur andra har gjort

17.00Kursen avslutas

Fakta

Deltagare

Kursen vänder sig till dig som arbetar med HR.

Mål

Kursens mål är ge kunskaper för att du ska kunna:

 • kartlägga och analysera hållbarhet
 • tillämpa ett konsultativt arbetssätt i hållbarhetsfrågor
 • kommunicera hållbarhet internt och externt effektivt och professionellt
 • utveckla arbetssättet på hemmaplan

Kursavgift

I kursavgiften ingår kursdokumentation samt i de fall kursen genomförs på plats i våra kurslokaler även luncher samt för- och eftermiddagskaffe. Moms tillkommer.

Bokning och rådgivning

Ring 08-600 62 00 eller kontakta oss via e-post för bokning, information och kursrådgivning. Du kan också boka plats direkt på en kurs genom att klicka på "Boka" i kurskalendariet. E-post: kurs@foretagsuniversitetet.se

Hotell

Utbildningen genomförs i Posthuset på Vasagatan 28 i Stockholm. För dig som kommer resande erbjuder vi specialpris på två fina hotell nära kurslokalen: Nordic Light Hotel: boka på nordiclighthotel.com och ange bokningskod "FUN-deltagare" eller Clarion Hotel Sign: ring 08-676 98 00 eller mejla till cl.sign@choice.se och uppge avtalsnummer CH2005318.

Kursledare

STOCKHOLM

Cecilia Jonsson

Cecilia Jonsson är naturvetaren som blev beteendevetare och socionom. Hon har arbetat med frågor kring HR, förändringsledning, projektledning och kompetensförsörjning på bland annat Chalmers tekniska högskola, i rymd-, försvars- och flygindustrin.  

Cecilia har drygt 20 års erfarenhet av arbete med alla HR-processer och håller sig à jour med aktuell forskning kring personalekonomiska argument inom rekrytering, arbetsmiljö, kompetensförsörjning, livslångt lärande och kommunikation. Hon arbetar idag med att utbilda i personalekonomi och HR analytics och hur man kan använda det på ett sätt som gynnar verksamheten. Cecilia är också rådgivare till företagsledare, chefer och specialister i kommunikation, EQ och ledarskap.