Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Livslångt lärande, generella kunskaper och insikter utöver det vanliga

"HSEQ är en komplex roll"

2023-02-14 Marlene Berglund

Anna Johnsson är arbetsmiljöchef på VR Sverige och jobbar även med säkerhets- och trygghetsfrågor. Anna sitter med i ledningsgruppen för Corporate Affairs och har en bra överblick över HSEQ-frågorna. Anna är också en av kursledarna på utbildningen ”HSEQ Manager – diplomutbildning”.

- På VR Sverige har vi inte bara en inte en renodlad HSEQ Manager utan vi är olika personer med olika roller och ansvarsområden, men det gemensamma ledningssystemet hjälper oss att ha en bra överblick och gör att vi kan samordna områdena på att bra sätt.  

Att ha en hållbar verksamhet och säker arbetsmiljö är centralt för de flesta idag. Fördelarna med att samla HSEQ i en roll är att det underlättar samordningen av arbetsmiljö, säkerhet, hållbarhet (miljö) och kvalitet både gällande lagkrav och andra synergier för företaget.

Att kunna dra nytta av det de olika områdena har gemensamt och de olika lagkraven  underlättar vid t.ex. genomförande av riskbedömningar eller hållbarhetsmål. Det gör det också lättare att kunna se helheten utifrån företaget perspektiv.

Vilka utmaningar finns i HSEQ-rollen?

- Att skapa en hållbar och säker arbetsplats är en utmaning för de flesta företag. Utmaningen för HSEQ-rollen är att få samma fokus på alla områden och att kunna samordna de olika kompetensområdena. 

Vad lär man sig på utbildningen HSEQ Manager?

- Eftersom det är en komplex roll som kan se olika ut på olika ställen fokuserar vi på att ge en helhetsbild av rollen och de fyra olika områdena: arbetsmiljö, kvalitet, säkerhet och miljö. Vi ger naturligtvis kunskap om de olika delarna, men framför allt ger vi en överblick, visar på samband och hur man kan samordna på ett effektivt och välfungerande sätt som är värdefullt för organisationen.

Läs mer om ”HSEQ Manager – diplomutbildning”.