Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Executive Assistants

Management Assistants - nu tar vi initiativ för vår planet!

2019-05-28 Anna Malmström

Sedan FNs klimatrapport  kom 2018 har många börjat inse allvaret i vad som håller på att hända med vår jord. Klimatfrågan är en akut angelägenhet och vi kan inte vänta med agera. Ibland känner man sig maktlös, men att göra någonting är bättre än att göra ingenting. Greta Thunbergs skolstrejk och tal för världens ledare visar vad en enskild människas engagemang kan göra. Personer som tar ställning och tar action inspirerar andra.
 
Hur många Management Assistants är vi i världen? Jag vet inte, men säkerligen miljoner. Vad skulle hända om vi alla tog ställning för klimatet och började göra klimatsmarta inköp? Det finns stora Assistentnätverk och forum runt om i världen bland annat International Management Assistants (IMA) och World Administrators' Summit där vi kan driva en gemensam agenda för hållbarhet.
 
Vad är det vi gör i våra roller som påverkar miljön?
Jo, vi bokar resor, vi bokar events, vi driver projekt, vi beställer mat och olika typer av produkter som levereras på olika sätt. Vi sitter ofta med i ledningsgrupper på våra arbetsplatser och vi är med och tar fram policies. Vi kan påverka inköp och intern kommunikation. Om vi alla Assistenter skulle dra ner på köttbeställningar till hälften, byta ut leverantörer som förpackar i plast, skriva ut mindre, boka fler tågresor istället för flyg, så skulle det göra skillnad. Engångsförpackningar, plastflaskor och plastpåsar förstör våra hav. Kolla in Naturskyddsföreningens information. Vilka beställningar gör du idag där du kan hitta andra alternativ? Har ni återvinning på ert kontor? Se vad du kan ta för initiativ för att reducera klimatpåverkan på din arbetsplats.
 
Upplys dig om klimathotet och inse hur mycket vi faktiskt påverkar. Om vi alla Assistenter runt omkring på jorden börjar sätta denna fråga på agendan så kommer det att märkas. Låt oss Management Assistants vara drivande, innovativa och goda förebilder för hållbarhetsfrågan. Vi är do-ers och vi får saker att hända!

 

Sofie Koark, Executive Assistant, Academic Work.