Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Executive Assistants

Assistenter utövar ledarskap utan att formellt vara chefer

2019-09-25 Marlene Berglund

Företagsuniversitetets nya utbildning Executive Assistant 2025 inleds med två dagar ledarskap och innan gruppen träffas första gången får deltagarna göra ett personlighetstest. Vi har pratat med organisationspsykologen Johanna Dahlgren som leder de två första dagarna.

Vad är det för test deltagarna kommer att göra och hur kommer ni att använda det i kursen?

Ett personlighetstest är ett psykologiskt test som består av en uppsättning frågor för att mäta grundläggande personlighetsdrag. Testet vi använder här heter PAPI (Cubiks.se) och mäter hur deltagarens personlighet tar sig i uttryck på arbetsplatsen. Innan utbildningen kommer vi ha ett återkopplande samtal, som en coaching, där vi tillsammans lyfter deltagarens mest relevanta styrkor och utvecklingsområden. Dessa kan deltagaren sedan arbeta med under ledarskapsdagarna i forma av mål eller delar i en handlingsplan.

Assistenter är oftast informella ledare i organisationen, vad behöver de lära sig om ledarskap och vad är syftet med dina två dagar?

Syftet med ledarskapsdagarna är att deltagarna ska få en tydligare bild av hur de dagligen utövar ledarskap utan att vara chef. Just för att de är informella ledare och besitter mycket information och kunskap har de en väldigt viktig roll att spela för kulturen i organisationen. Vi kommer att fokusera mycket på självledarskap - för att kunna leda eller påverka andra så är det bra att ha koll på sig själv, sina egna styrkor och utmaningar. Kommunikation är vårt viktigaste verktyg för att utöva ledarskap så det kommer vi lägga en del tid på, framförallt hur de kan påverka kommunikationsmönster i grupper. Ett övergripande mål är att de ska känna sig stärkta i sin roll och hur de kan hantera utmanande situationer med bibehållen auktoritet utan att förminska sig själva eller rollen.

Vem är du och vad har du för tidigare erfarenhet?

Jag är leg. Psykolog och driver eget konsultföretag. Jag arbetade tidigare med marknadskommunikation i stora globala bolag och insåg att jag var mer intresserad av människor, relationer och hur vi interagerar med varandra i grupp. Så när jag fick mitt andra barn och gick med barnvagnen i parken så bestämde jag mig för att följa en dröm jag länge haft. Jag ville bli psykolog och arbeta med ledarskap! Här är jag nu och arbetar med att stötta och utbilda ledare, grupper och organisationer att nå sina mål på ett långsiktigt hållbart sätt.