Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Assistenten, affären och internpolitiken

2019-09-10 Marlene Berglund

Den 22 oktober drog vår nya utbildning Executive Assistant 2025 igång! Mats Erwald är en av kursledarna och hans ämne är "Affären, organisationen och internpolitiken". Jättespännande tycker vi, och har ställt några frågor till Mats.

Hur ser du på assistentens roll i ”affären” som du talar om under din dag?

Jag tycker att assistenten har en oerhört viktig roll i affären. Assistenten är ofta en "gate keeper" och behöver dagligen prioritera olika saker. Genom att ha god insyn i vad den egna organisationen gör, vad som är viktigt och genom att ha ett stort nätverk i organisationen blir det mycket enklare att göra prioriteringarna. Dessutom har assistentens roll som strategiskt bollplank till chefen blivit allt vanligare, vilket kräver god kunskap om organisationens alla delar och affären.

Internpolitik låter spännande, vad kan man lära sig om det?

Internpolitik är jättespännande och ibland även lite tabubelagt. Vi pratar sällan om makt och om internpolitiska spel. Det viktigaste tycker jag är att öka sin medvetenhet om att det spelas ett politiskt spel i de flesta organisationer och att vi dessutom är med i det vare sig vi vill eller inte.  Att se det politiska spelet och förstå sin egen roll i det kan underlätta vår vardag. Som assistent sitter du ofta som mellanhand mellan olika intressenter som alla spelar med i det politiska spelet i olika grad. Då är det viktigt att veta hur spelet ser ut och hur du själv påverkas av det.

Det finns några olika sätt att förhålla sig till internpolitiskt spel: 

1/ Undvikare: Låtsas som att det inte finns något spel. "Om jag inte ser det så slipper jag det".

2/ De neutrala: Vet att det finns ett spel och ser det. Men deltar inte själva i spelet.

3/ Maktspelaren: Manipulerar och spelar ett spel till sin eller någon annans fördel

Några tips som du kan använda för att undvika att hamna i fällorna:

  • Acceptera spelet. Du är en del av det oavsett du vill eller ej
  • Förstå din position
  • Gör en lista på viktiga kontakter och kartlägg deras positioner
  • Definiera var din lojalitet ligger

Sagt om Mats kursdag:

" 5 av 5! bra tempo, bra blandning av omvärldsbevaknnig, personliga erfarenheter, bikupor, boktips, artiklar m.m. tydliga "how to" för att kunna identifiera sina egna problem."

" Otroligt intressant och lärorikt att lyfta det som vi alla möter på arbetsplatsen."

Läs mer om Executive Assistant 2025 här.