Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

AML i praktiken - effektiva åtgärder mot penningtvätt

Unik utbildning för dig som vill uppdatera och fördjupa din kompetens inom AML och framför allt få verktyg och best practices för ditt fortsatta arbete med att motverka penningtvätt!

 • Vad kräver lagen om penningtvätt av verksamheten?
 • Modus – så jobbar de kriminella
 • Riskanalys för personer och företag utifrån penningtvättperspektivet
 • Källor och verktyg för kartläggning, riskanalys och kontroll
AML i praktiken

Praktiska verktyg och best practices för ditt arbete mot penningtvätt

Anti money laundring - lär mer om riskbedömning och åtgärder

Penningtvätt och finansiering av terrorism är brottstyper som varit mycket omskrivna de senaste åren. Det beror kanske främst på att de uppmärksammats som ett stort samhällsproblem över hela världen och mindre på att problemet i sig ökat.

I takt med att förekomsten av penningtvätt uppmärksammats allt mer har också åtgärderna intensifierats. Lagstiftningen finns redan på plats. Det stora bankerna har de senaste åren tiodubblat antalet medarbetare som ska motverka penningtvätt. Riskerna är dock fortfarande stora i både små och stora organisationer och behovet av djup och aktuell kompetens är stort.

Företagsuniversitetet, som är knutet till Kursverksamheten vid Stockholms universitet, bjuder nu in till utbildningen AML i praktiken – effektiva åtgärder mot penningtvätt. Utbildningen omfattar tre dagar fördelade på tre kurstillfällen. Den är praktiskt inriktad och fokuserar på riskbedömning och åtgärder.

Unik kurs om AML-arbete

Utbildningen behandlar också den viktiga kopplingen mellan anti money laundring-arbetet och hela verksamheten: en ökad riskmedvetenhet i hela organisationen är oftast avgörande för framgången i kampen mot bedragarna.

Missa inte denna unika möjlighet att under ledning av några av Sveriges främsta experter inom området uppdatera och fördjupa dina kunskaper inom AML, och framför allt få verktyg och best practices för ditt fortsatta arbete!

Program

Dag 1

Brotten och lagstiftningen

 • Penningtvätt i praktiken
 • Typiska scenarier för penningtvätt. Fall från olika branscher.
 • Vad vill brottslingarna åstadkomma?
 • Lagen om penningtvätt och finansiering av terrorism
  – skillnaden mellan de två brottstyperna
 • Vilka åtgärder kräver lagen att affärsverksamheten vidtar för att motverka brott?
 • Vad måste finnas på plats i verksamheten?

Individuell uppgift mellan dag/block 1 och 2: Den digitala utbildningen "Bedrägerier mot organisation och person"

Dag 2

Bedragarna, mönstren och riskerna

 • Modus – så jobbar de kriminella med bolag som brottsverktyg 2021
 • Falska kontrolluppgifter hos Skatteverket
 • Identitetsrelaterad brottslighet
 • Samverkan och nätverk mot penningtvätt
 • Erfarenheter från Skatteverkets tillsyn
 • Vägledning från Svenska institutet mot penningtvätt (SIMPT)
 • Tolkning och tillämpning av penningtvättsregelverket
 • Hur kan öppna källor användas för kartläggning, riskanalys och kontroll?
 • Transaktionsövervakning
  - hur trimmas ett transaktionsövervakningssystem för att fånga in rätt risker?
  - rätt transaktionsövervakning utifrån bransch, affärsmodell och företagskultur

Paruppgift mellan dag/block 2 och 3: Upprätta en allmän riskbedömning

Dag 3

Riskbedömning och ökad riskmedvetenhet i hela organisationen

 • Allmän riskbedömning
  – presentation av hemuppgift med uppföljande frågor och diskussion
 • Särskild riskbedömning: riskkvalificering
 • Implementering av riskmedvetenhet i hela organisationen
 • Internrapportering och rapportering till Finanspolisen
 • De svåra frågorna

 

Fakta

Tider

Dag 1: 10.00-17.00.

Deltagare

Utbildningen vänder sig till chefer och medarbetare i första linjen som arbetar för att upptäcka och motverka penningtvätt. Den vänder sig också till regelverksansvariga, revisorer, medarbetare i bank, finans och försäkring samt fastighetsmäklare och i verksamheter med stort inslag av kontanthandel.

Mål

Målet är att ge de kunskaper som krävs för att

 • känna till vilken form av penningtvätt som förekommer i olika branscher
 • förstå hur de kriminella arbetar och vad de vill åstadkomma
 • känna igen varningssignaler, göra riskanalys och särskild riskbedömning i en verksamhet
 • vidta de åtgärder i verksamheten som lagen kräver för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism
 • känna till källor till stöd och vägledning
 • implementera riskmedvetenhet i hela organisationen

Kursavgift

I kursavgiften ingår kursdokumentation och den digitala utbildningen Bedrägerier mot organisation och person. Moms tillkommer.

Bokning och rådgivning

Ring 08-600 62 00 eller kontakta oss via e-post för bokning, information och kursrådgivning. Du kan också boka plats direkt på en kurs genom att klicka på "Boka" i kurskalendariet. E-post: kurs@foretagsuniversitetet.se

Samtliga kursledare är experter inom sina respektive områden, praktiskt verksamma och har lång erfarenhet från olika typer av verksamheter. Kursen varvar teori med praktiska övningar och möjlighet till diskussion i grupp.

Kursavgift

I kursavgiften ingår kursdokumentation samt i de fall kursen genomförs på plats i våra kurslokaler även luncher samt för- och eftermiddagskaffe. Moms tillkommer.

Bokning och rådgivning

Ring 08-600 62 00 eller kontakta oss via e-post för bokning, information och kursrådgivning. Du kan också boka plats direkt på en kurs genom att klicka på "Boka" i kurskalendariet. E-post: kurs@foretagsuniversitetet.se

Kursledare

Daniel Eriksson

Daniel Eriksson är jurist med inriktning mot finansiella regelverk och compliance. Han har många års erfarenhet som styrelseledamot i bl.a. Folksam och som verkställande direktör inom reglerade och övervakade företag.

Hanna Wetter

Hanna Wetter är projektledare för Svenska institutet mot penningtvätt, Simpt. Simpt är ett samarbete mellan sju branschföreningar inom den finansiella sektorn. Syftet med Simpt är att ta fram vägledning för de finansiella företagens tolkning och tillämpning av penningtvättsregelverket.

Anders Björkenheim

Anders Björkenheim är civilekonom och har varit kreditchef vid en av Sveriges största dagligvaru-kedjor i drygt sex år. Sedan april 2017 driver han det egna företaget Accessus, för att lära ut hur man identifierar bedragare, effektivt förhindrar bedrägerier och säkrar upp sina kreditrutiner.

Petra Wagner

Petra Wagner är samordnare för myndighetssamverkan mot organiserad brottslighet på Skatteverket. Hon arbetar även med verksamhetsutveckling som syftar till att förebygga och motverka ekonomisk brottslighet som bl.a. omfattar penningtvätt och identitetsrelaterad brottslighet. Petra har en lång erfarenhet av kontroll, urval- och analysarbete kopplat till detta riskområde.