Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Ledarskap i praktiken

– en ledarskapsutbildning som ger praktiska verktyg och metoder för dagens ledarskap

 • Praktiska verktyg och metoder för framgångsrikt ledarskap
 • Du som ledare, teamet och organisationen
 • Effektiv kommunikation och samarbete
Ledarskap i praktiken

För dig som vill utveckla ett modernt och dynamiskt ledarskap

Vetenskap, praktiska verktyg och modeller

En framgångsrik ledare känner till sina styrkor och svagheter, har en stark kommunikativ förmåga och skapar goda förutsättningar för effektivt samarbete.

utbildningen "Ledarskap i praktiken" utvecklar du dina ledaregenskaper och får ett helhetsperspektiv på ledarskapet. Du fördjupar dina kunskaper inom bland annat situationsanpassat ledarskap, delegering, effektiva möten, grupprocesser, feedback, förändringsledning, organisationskultur och värderingsstyrt ledarskap. Kursinnehållet bygger på vetenskaplig grund och våra erfarna kursledare kombinerar detta med praktiska verktyg och modeller.

Utveckla dig själv, teamet och organisationen

Utbildningens tre delar är:

 • Det personliga ledarskapet – du, dina värderingar och drivkrafter
 • Gruppen och hur du som ledare kan utveckla effektiva team
 • Ledarskapet och organisationen – hur du skapar en god samarbetskultur och leder i en värderingsstyrd organisation

Utbildningen består av kortare föreläsningar, praktiska övningar och case från verkligheten samt erfarenhetsutbyte och reflektion.

Välkommen till en praktisk och heltäckande ledarskapsutbildning!

Program

Block 1 – Jag som ledare

Vad innebär det att leda?

 • Chef och chefsansvar i praktiken
 • Att få andra att vilja följa dig

Leda sig själv

 • Utvecklas mot nya mål via motivation och egen drivkraft
 • Vanor, ovanor och hur de kan förändras
 • Hållbar hög prestation över tid
 • Jag i ledarskapet – mina styrkor och utmaningar
 • Din personliga handlingsplan

Värderingar

 • Värderingar och kulturer
 • Din personliga värderingskarta
 • Ökad insikt om dina personliga drivkrafter

Situationsanpassat ledarskap

 • Ledarstilar för olika situationer
 • Mindset och verktyg
 • Verktyg för att tolka andras beteende och behov och anpassa ledarskapet

Delegering

 • Vanliga fällor vid delegering
 • Delegera för önskad effekt och gott samarbete

Samtal om svåra saker och aktivt lyssnande

 • Tekniker för aktivt lyssnande
 • Verktyg före, under och efter ett "svårt" samtal
 • Vanliga utmaningar och hur man möter dem

Praktiska övningar, diskussion och reflektion

Block 2 – Utveckla effektiva team

Grupprocesser och team

 • Hur fungerar och utvecklas grupper
 • Ledarskap i gruppens olika utvecklingsfaser
 • Från grupp till ffektivt team

Kommunikativt ledarskap

 • Effektiv kommunikation med fokus att påverka resultatet
 • Förstå din egen och andras kommunikationsstilar

Konstruktiv feedback som fungerar

 • Så skapar du motivation och en tydlig kommunikationskultur
 • Feedback som når fram till mottagaren
 • Skapa en god dialog och undvik att falla in i negativa mönster
 • Konsten att ta emot feedback

Coaching

 • Hjälpa andra att formulera och tänka i nya banor
 • Metoder för att leda samtalet från diffusa problem till konstruktiva lösningar

Hur fungerar du i grupp?

 • Ökad självinsikt – din personliga profil
 • Hur påverkar du gruppen och använder dina styrkor i ett team?
 • Förstå andras styrkor och svagheter och hur du kan bemöta dem

Konstruktiv konflikthantering

 • Konfliktens uppkomst och utveckling
 • Eskalation – när konflikten fördjupas
 • Strategier och metoder för att hantera konflikter

Praktiska övningar, diskussion och reflektion

Block 3 – Leda i en organisation

Vad krävs av en ledare i dagens och morgondagens organisationer?

Förändringsledning

 • Framgångsfaktorer – så får du med dig dina medarbetare
 • Förändringens faser – hantera motstånd
 • Arbeta med eget case – förändringsbehov

Organisationskultur och värderingsstyrt ledarskap

 • Uttalade och outtalade värderingar
 • Värderingar i praktiken; ritualer, hjältar m.m.
 • Vad påverkar kulturen i en organisation?
 • Kultur i ett globalt perspektiv
 • Värdegrund – vad är det?
 • Vara en förebild som ledare

Robusta samarbetskulturer

 • Analys om din arbetsplats har en problemlösande samarbetskultur
 • Att tänka på när du genomför en organisationsdiagnos
 • Strategi för en robust samarbetskultur

Att leda effektiva möten

 • Skapa tydliga ramar och tydliga beslut
 • Anpassa mötesstruktur efter syftet
 • Metoder för att styra möten så att de håller fokus
 • Skapa delaktighet och engagemang
 • Tekniker för problemlösning

Handlingsplan för ditt ledarskap – den digitala coachen

 • Summera insikter och omvandla dem till handlingsplan
 • Upprätta en personlig handlingsplan
 • Återkoppling och avslutning

Fakta

Deltagare

Utbildningen vänder sig till dig som är relativt ny i ledarrollen eller som har arbetat några år och vill utveckla ditt ledarskap.

Metod

Utbildningen är praktiskt inriktad och kombinerar teori med många praktiska övningar, diskussioner, erfarenhetsutbyte och reflektioner. I flera moment tillämpas upplevelsebaserat lärande som ger dig djupare insikter. Du får möjlighet att prova och öva olika praktiska metoder och tekniker. I utbildningen ingår att du får kartlägga dina värderingar med hjälp av Values Online samt göra en 360-gradersskattning av dina beteenden via IDI, Interpersonal Dynamics Inventory.

Inför utbildningen

Inför utbildningen får du fylla i en nätenkät, Values Online, där du rangordnar olika värderingar. Dina svar ligger till grund för en individuell värderingskarta som kommer att användas som material under det första blocket.

Efter utbildningen - den digitala coachen

I slutet av kursen får du skriva en personlig handlingsplan i det digitala verktyget Knowly (i din telefon eller dator). En virtuell coach ger dig sedan stöd att implementera de nya kunskaperna i ditt arbete efter kursen.

Mål

Målet med utbildningen är att ge kunskaper som behövs för att

 • få ett helhetsperspektiv på ledarskapet
 • utveckla och driva ett hållbart och dynamiskt ledarskap
 • utveckla effektiva grupper och väl fungerande samarbete
 • leda förändringsprocesser
 • hålla effektiva möten
 • tillämpa och sprida den egna organisationens kultur och värderingar internt
 • tillämpa olika typer av praktiska ledarskapsverktyg och metoder
 • fördjupa kunskaperna om dig själv som ledare och individ.

Kursavgift

I kursavgiften ingår kursdokumentation samt i de fall kursen genomförs på plats i våra kurslokaler även luncher samt för- och eftermiddagskaffe. Moms tillkommer.

Bokning och rådgivning

Ring 08-600 62 00 eller kontakta oss via e-post för bokning, information och kursrådgivning. Du kan också boka plats direkt på en kurs genom att klicka på "Boka" i kurskalendariet. E-post: kurs@foretagsuniversitetet.se

Hotell

Utbildningen genomförs i Posthuset på Vasagatan 28 i Stockholm. För dig som kommer resande erbjuder vi specialpris på två fina hotell nära kurslokalen: Nordic Light Hotel: boka på nordiclighthotel.com och ange bokningskod "FUN-deltagare" eller Clarion Hotel Sign: ring 08-676 98 00 eller mejla till cl.sign@choice.se och uppge avtalsnummer CH2005318.

Kursledare

STOCKHOLM

Louise Lind

Louise Lind är organisations- och ledarutvecklare och har lång bakgrund som chef i olika organisationer, bland annat inom Polisen och inom Folkbildningen. Hon har även flera års erfarenhet från styrelsearbete i värderingsdrivna organisationer. Med fokus på kommunikation, ledarskap, förändringsarbete och konflikthantering har hon utvecklat individer, grupper och organisationer under många år.

Albert Lannerstad

Albert Lannerstad är organisations- och ledarutvecklare med bakgrund som chef, vd och styrelseledamot från flera olika branscher. Albert är också digital strateg och fungerar som rådgivare åt organisationer om hur de blir framgångsrika i digital kommunikation.