Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Ledarskap i praktiken

– en ledarskapsutbildning som ger praktiska verktyg och metoder för dagens ledarskap

 • Praktiska verktyg och metoder för framgångsrikt ledarskap
 • Vem är du som ledare? Din personliga värderingskarta
 • Effektiv kommunikation och problemlösande samarbete
Ledarskap i praktiken

För dig som redan leder men vill vinna nya insikter

En framgångsrik ledare känner till sina styrkor och svagheter, har en stark kommunikativ förmåga och skapar goda förutsättningar för effektivt samarbete.

På Företagsuniversitetets heltäckande utbildning "Ledarskap i praktiken" lär du dig bland annat att utveckla dessa egenskaper och får ett helhetsperspektiv på ledarskapet. Innehållet i utbildningen bygger på vetenskaplig grund och våra erfarna kursledare kombinerar detta med praktiska verktyg och modeller.

Utbildningens tre delar

 • Det personliga ledarskapet – du, dina värderingar och drivkrafter
 • Gruppen och hur du som ledare kan utveckla effektiva team
 • Ledarskapet och organisationen – hur du skapar en god samarbetskultur och leder i en värderingsstyrd organisation

Utbildningen består av kortare föreläsningar blandat med praktiska övningar och case från verkligheten, erfarenhetsutbyte och reflektion.

Välkommen till en praktisk och heltäckande ledarskapsutbildning!

Program

Block 1 – Jag som ledare

Vad innebär det att leda?

 • Chef och chefsansvar i praktiken
 • Ledarskap – att få andra att vilja följa, hur gör man?

Leda sig själv

 • Utvecklas mot nya mål via motivation och egen drivkraft
 • Vanor, ovanor och hur de kan förändras
 • Hållbar hög prestation över tid – att få tillgång till egna resurser och ork att fortsätta
 • Jag i ledarskapet – mina styrkor och utmaningar
 • Din personliga handlingsplan

Värderingar

 • Värderingar och kulturer – hur hänger de ihop?
 • Din personliga värderingskarta
 • Ökad insikt om dina personliga drivkrafter

Situationsanpassat ledarskap

 • Ledarstilar – vilken ledarstil fungerar bäst för olika situationer
 • Mindset och verktyg
 • Verktyg för att tolka andras beteende och behov och anpassa ledarskapet

Delegering

 • Vanliga fällor vid delegering
 • Delegera för önskad effekt och gott samarbete

Samtal om svåra saker och aktivt lyssnande

 • Praktiska tekniker för aktivt lyssnande
 • Verktyg före, under och efter ett "svårt" samtal
 • Vanliga utmaningar och hur man möter dem

Praktiska övningar, diskussion och reflektion

Block 2 – Utveckla effektiva team

Grupprocesser och team

 • Hur fungerar grupper och vad avgör om de kan utvecklas?
 • Ledarskap i gruppens olika utvecklingsfaser
 • Så utvecklar du en grupp till ett effektivt team

Kommunikativt ledarskap

 • Effektiv kommunikation – så leder du med fokus att påverka resultatet
 • Förstå din egen och andras kommunikationsstilar

Konstruktiv feedback som fungerar

 • Så skapar du motivation och en tydlig kommunikationskultur
 • Teknik för att ge feedback som når fram till mottagaren
 • Skapa en god dialog och undvik att falla in i negativa mönster
 • Konsten att ta emot feedback

Coaching

 • Hjälpa andra att formulera och tänka i nya banor
 • Metoder för att leda samtalet från diffusa problem till konstruktiva lösningar

Hur fungerar du i grupp?

 • Ökad självinsikt – din personliga profil
 • Hur påverkar du gruppen och använder dina styrkor i ett team?
 • Förstå andras styrkor och svagheter och hur du kan bemöta dem

Konstruktiv konflikthantering

 • Konfliktens uppkomst och utveckling
 • Eskalation – när konflikten fördjupas
 • Strategier och metoder för att hantera konflikter

Praktiska övningar, diskussion och reflektion

Block 3 – Leda i en organisation

Vad krävs av en ledare i dagens och morgondagens organisationer?

Förändringsledning

 • Framgångsfaktorer – så får du med dig dina medarbetare
 • Förändringens faser – hantera motstånd
 • Reaktionsfaser – hantera dem effektivt och respektfullt
 • Arbeta med eget case – förändringsbehov

Organisationskultur och värderingsstyrt ledarskap

 • Uttalade och outtalade värderingar
 • Värderingar i praktiken; ritualer, hjältar m.m.
 • Vad påverkar kulturen i en organisation?
 • Kultur i ett globalt perspektiv
 • Värdegrund – vad är det?
 • Vara en förebild som ledare – möjligheter och utmaningar

Robusta samarbetskulturer

 • Analys om din arbetsplats har en problemlösande samarbetskultur
 • Att tänka på när du genomför en organisationsdiagnos
 • Strategi för en robust samarbetskultur

Att leda effektiva möten

 • Skapa tydliga ramar och tydliga beslut
 • Anpassa mötesstruktur efter syftet
 • Metoder för att styra möten så att de håller fokus
 • Skapa delaktighet och engagemang
 • Tekniker för problemlösning

Handlingsplan för ditt ledarskap

 • Summera insikter och omvandla dem till handlingsplan
 • Upprätta en personlig handlingsplan
 • Återkoppling och avslutning

Fakta

Deltagare

Utbildningen vänder sig till dig som är relativt ny i ledarrollen eller som har arbetat några år och vill utveckla ditt ledarskap.

Metod

Utbildningen är praktiskt inriktad och kombinerar teori med många praktiska övningar, diskussioner, erfarenhetsutbyte och reflektioner. I flera moment tillämpas upplevelsebaserat lärande som ger dig djupare insikter. Du får möjlighet att prova och öva olika praktiska metoder och tekniker. I utbildningen ingår att du får kartlägga dina värderingar med hjälp av Values Online samt göra en 360-gradersskattning av dina beteenden via IDI, Interpersonal Dynamics Inventory.

Inför utbildningen

Inför utbildningen får du fylla i en nätenkät, Values Online, där du rangordnar olika värderingar. Det tar ca 60 minuter att fylla i enkäten. I block 1 får var och en av deltagarna en egen värderingskarta som kommer att användas som material under det första blocket.

Mål

Målet med utbildningen är att ge kunskaper som behövs för att

 • få ett helhetsperspektiv på ledarskapet
 • utveckla och driva ett hållbart och dynamiskt ledarskap
 • utveckla effektiva grupper och väl fungerande samarbete
 • leda förändringsprocesser
 • hålla effektiva möten
 • tillämpa och sprida den egna organisationens kultur och värderingar internt
 • tillämpa olika typer av praktiska ledarskapsverktyg och metoder
 • fördjupa kunskaperna om dig själv som ledare och individ.

Kursavgift

I kursavgiften ingår kursdokumentation, luncher samt för- och eftermiddagskaffe. Moms tillkommer.

Bokning och rådgivning

Ring 08-600 62 00 eller kontakta oss via e-post för bokning, information och kursrådgivning. Du kan också boka plats direkt på en kurs genom att klicka på "Boka" i kurskalendariet. E-post: kurs@foretagsuniversitetet.se

Chefsboken

Som kursdeltagare i Ledarskap i praktiken får du tre utgåvor av Chefsboken, sammanfattningar och förenklingar av de senaste ledarskapsböckerna som ges ut av tidningen Chef. Ett smart sätt att hålla sig à jour med de senaste trenderna inom ledarskap. Värde 750 kr.

Kursledare

STOCKHOLM

Albert Lannerstad

Albert Lannerstad är organisations- och ledarutvecklare med bakgrund som chef, vd och styrelseledamot från flera olika branscher. Albert är också digital strateg och fungerar som rådgivare åt organisationer om hur de blir framgångsrika i digital kommunikation.

Louise Lind

Louise Lind är organisations- och ledarutvecklare och har lång bakgrund som chef i olika organisationer, bland annat inom Polisen och inom Folkbildningen. Hon har även flera års erfarenhet från styrelsearbete i värderingsdrivna organisationer.

Med fokus på kommunikation, ledarskap, förändringsarbete och konflikthantering har hon utvecklat individer, grupper och organisationer framgångsrikt under många år.

Valuesonline, IDI och Appreciative Inquiry är exempel på professionella verktyg hon använder för att nå önskvärda beteenden och uppsatta mål.