Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Kommunikativt ledarskap

– tydliggöra, involvera och återkoppla

 • Lär dig leda genom tydlig kommunikation
 • Utveckla ett ledarskap som förbättrar prestation och resultat
 • Så leder du processer och skapar delaktighet
Kommunikativt ledarskap

För dig som vill bli en mer kommunikativ ledare

Skapa delaktighet, engagemang och resultat

Framgångsrika chefer och ledare kommunicerar tydligt, skapar samsyn och följer upp resultat. Det är viktigt att skapa ett klimat för förståelse och rak kommunikation mellan dig och dina medarbetare och att inspirera och skapa delaktighet så att alla drar åt samma håll. Men du måste samtidigt kunna ställa krav.

På Företagsuniversitetets kurs "Kommunikativt ledarskap" ger dig kunskaperna du behöver för att bli en mer medveten kommunikatör i din ledarroll. Du får förståelse för hur du kommunicerar och hur det påverkar ditt sätt att leda och utvecklar din förmåga att kommunicera tydligt och säkert i olika situationer. Med hjälp av genomtänkt och rak kommunikation kan du åstadkomma ett effektivt arbetsflöde och ett gott arbetsklimat.

Praktiska verktyg och implementering av de nya kunskaperna

För att du verkligen ska kunna tillämpa dina nya kunskaper när du kommer tillbaka till jobbet kommer du i slutet av kursen få skriva en personlig handlingsplan i det digitala verktyget Knowly (i din telefon eller dator). En virtuell coach ger dig sedan stöd att implementera de nya kunskaperna i ditt arbete efter kursen.

Välkommen till en tvådagarskurs som ger dig praktiska verktyg, metoder och träning för ett gott kommunikativt ledarskap!

Program

Dag 1

09.45Kaffe serveras

10.00Vad utmärker det kommunikativa ledarskapet?

 • kommunikation, motorn i ledarskapet
 • framgångrika kommunikativa beteenden
 • framgångsfaktorer för att utveckla ledarskapet

Förutsättningar för kommunikativt ledarskap

 • skapa samsyn och hjälpa andra att nå sina mål
 • utveckla en öppen och närvarande kommunikationsstil
 • din kommunikation påverkar dina medarbetare
 • kommunikationsvägar och -miljö

12.30Lunch

13.30Nå fram med ditt budskap

 • nå fram med budskap till individer och grupper
 • positiva och negativa budskap
 • hinder och drivkrafter

Utvecklande samtal

 • samtalsfärdigheter
 • aktivt lyssnande
 • samtalsmodell för dialog

17.00Avslutning dag 1

Dag 2

09.00Utvecklande samtal fortsättning

 • samtalsträning
 • feedback som gör skillnad
 • utveckla relationer

Processledning

 • skapa delaktighet
 • utveckla beslutsfattande
 • hantera motstånd
 • delegera rätt

11.30Lunch

12.30Leda gruppens utveckling

 • anpassa din kommunikativa stil
 • utveckla gruppens kommunikation mot öppenhet och delaktighet
 • skapa en tydlig feedbackkultur

Förändringsledning

 • att förändra förutsätter kommunikation
 • framgångsfaktorer
 • skapa ny handlingskraft

Utveckla dig som kommunikatör

 • självkännedom – hur kommunicerar du?
 • ditt personliga ledarskap
 • kommunikativa mål för att utvecklas

16.00Kursen avslutas

Fakta

Deltagare

Chefer, gruppchefer och projektledare som leder större eller mindre grupper

Mål

Målet är att ge kunskaper som behövs för att

 • utveckla ett kommunikativt ledarskap som förbättrar prestation och resultat i organisationen
 • kunna leda processer och skapa delaktighet
 • bli en medveten och tydlig kommunikatör i det dagliga samarbetet och ledarskapet.

Kursavgift

I kursavgiften ingår kursdokumentation samt i de fall kursen genomförs på plats i våra kurslokaler även luncher samt för- och eftermiddagskaffe. Moms tillkommer.

Bokning och rådgivning

Ring 08-600 62 00 eller kontakta oss via e-post för bokning, information och kursrådgivning. Du kan också boka plats direkt på en kurs genom att klicka på "Boka" i kurskalendariet. E-post: kurs@foretagsuniversitetet.se

Hotell

Utbildningen genomförs i Posthuset på Vasagatan 28 i Stockholm. För dig som kommer resande erbjuder vi specialpris på två fina hotell nära kurslokalen: Nordic Light Hotel: boka på nordiclighthotel.com och ange bokningskod "FUN-deltagare" eller Clarion Hotel Sign: ring 08-676 98 00 eller mejla till cl.sign@choice.se och uppge avtalsnummer CH2005318.

 

Kursledare

Martina Brandt

Martina Brandt är ledarskapscoach och facilitator. Hon är utbildad på IHR samt inom organisationspsykologi och har lång erfarenhet av att leda grupper. Martina var under flera år anställd på Sveriges Kommunikatörer där hon ansvarade för utveckling av deras mentorprogram. Det kommunikativa ledarskapet ligger henne varmt om hjärtat. Sedan 2018 har Martina arbetat med chefsrekrytering och är idag partner och seniorkonsult på Stardust Search & Consulting.