Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Chefens personalansvar

– det du som chef behöver veta om HR-frågor

 • Allt det du som chef behöver kunna för att ha personalansvar
 • Gör rätt från början – arbetsrätt och arbetsmiljöarbete
 • Skyldigheter och rättigheter – dina och medarbetarnas
Chefens personalansvar

För dig som vill lära dig ta hand om företagets viktigaste resurs

Ditt ansvar som personalansvarig chef

Ditt arbete som chef handlar om att leda och driva arbetet och medarbetarna mot uppsatta mål. Det är ett viktigt och utmanande arbete som kräver kunskap i ledarskap och affärsutveckling men det är också mycket viktigt att du vet vilka lagar och regler som gäller och vilket ansvar du som personalansvarig chef har. Det handlar om allt från nyanställning till uppsägning, om utvecklings- och lönesamtal, om arbetsrätt och arbetsmiljöfrågor. Det gäller att veta vad som gäller, vilket ansvar och vilka rättigheter man som chef har. Men också om att kunna tillämpa och dra nytta av de praktiska verktyg man har till sin hjälp.

Regelverk, praktisk träning och erfarenhetsutbyte

På den här tre dagar långa kursen får du grundläggande kunskaper om de personalfrågor som du som chef ställs inför. Du får träna praktiskt och utbyta erfarenheter med andra personalansvariga chefer.

Välkommen till en aktuell och praktisk kurs som ger dig de kunskaper du som personalansvarig chef behöver i ditt dagliga arbete!

Våra kurser går online via Zoom fram tills i mitten av september. Därefter hoppas vi (beroende på Folkhälsomyndighetens rekommendationer och företagens reserestriktioner) kunna genomföra kurserna i våra lokaler, men naturligtvis med en anpassning av dukning, servering och logistik så att du säkert och tryggt ska kunna gå kurs hos oss.

Program

Vad behöver du som personalansvarig chef veta och kunna?

 • mitt ansvar som personalansvarig chef
 • att vara chef och ledare
 • ARUBA-modellen: attrahera, rekrytera, utveckla, behålla och avveckla
 • personalarbetet kopplat till affärsresultat
 • attraktiv som arbetsgivare – Employer Branding
 • nästa generations medarbetare – hur lockar och behåller vi dem?

Utvecklingssamtal och lönesamtal

 • chefens verktyg för att styra och leda verksamheten
 • mål och målstyrning
 • innehåll och struktur i samtalen
 • utveckla prestation och kompetens
 • koppling till belöning
 • samtalsmetodik

Arbetsrätt

 • chefen som arbetsgivarrepresentant
 • kontakt med facket – hur, när och varför?
 • grundläggande regler kring anställningen
 • att ingå eller avsluta anställning
 • arbetstid och ledigheter
 • rekrytera utan att diskriminera

Arbetsmiljö

 • chefens ansvar för arbetsmiljön
 • systematiskt arbetsmiljöarbete
 • grundläggande regler kring arbetsmiljö
 • fysisk arbetsmiljö
 • organisatorisk och social arbetsmiljö
 • alkohol och droger
 • skapa en god arbetsmiljö – arbeta främjande
 • undvika och minimera risker

Fakta

Deltagare

Kursen vänder sig till dig som är relativt nybliven chef och behöver grundläggande och praktiska kunskaper om chefens personalansvar.

Mål

Målet är att ge de kunskaper som du som chef behöver för att t.ex.

 • känna till vilket ansvar du som personalansvarig chef har
 • kunna bidra i arbetet med att attrahera, rekrytera, utveckla, behålla och eventuellt avveckla personal
 • kunna agera korrekt i arbetsrättsliga situationer samt göra rätt från början
 • känna till ditt ansvar för dina medarbetares arbetsmiljö, såväl fysisk som organisatorisk och social
 • förbereda, genomföra och följa upp konstruktiva och professionella utvecklings- och lönesamtal.

Kursavgift

I kursavgiften ingår kursdokumentation samt i de fall kursen genomförs på plats i våra kurslokaler även luncher samt för- och eftermiddagskaffe. Moms tillkommer.

Bokning och rådgivning

Ring 08-600 62 00 eller kontakta oss via e-post för bokning, information och kursrådgivning. Du kan också boka plats direkt på en kurs genom att klicka på "Boka" i kurskalendariet. E-post: kurs@foretagsuniversitetet.se

Kursledare

STOCKHOLM

Helen Borg

Helen Borg är senior HR-konsult med bred och lång erfarenhet som HR-chef från en mängd olika branscher (bl.a. Ahlsell, Business Sweden och TNT Express Worldwide) och en stor variation av operativa och strategiska HR-projekt för svenska och internationella företag. Helen driver Intenco där hon och hennes kollegor hjälper företag att utveckla sitt HR-arbete och processer på olika sätt.

Annika Dellås

Annika Dellås är senior HR konsult med bred erfarenhet från internationella och globala företag inom process, service och life-science. Hon har erfarenhet från olika HR-chefs- och arbetsrättsspecialistroller, och har arbetat inom globala koncerner såsom SCA, Volvo Aero, Akzo Nobel och AstraZeneca. Hon sitter i styrelsen för vårdbolaget SOLOM AB, och har lett ideella organisationer och projekt. Sedan 2015 driver hon eget bolag med varierande uppdrag, från att vara interim HR-chef till mer specifika projekt eller avgränsade uppdrag inom personal, organisation och arbetsrätt.