Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Praktisk internkommunikation

– när du är ny i rollen som internkommunikatör

 • Förstå din roll som internkommunikatör
 • Så stödjer du verksamhetsmålen
 • Förstärk den interna dialogen och välj rätt kanal
Internkommunikation - baskurs

Grunderna i internkommunikationen

Hur bidrar jag bäst till verksamhetens mål? Som ny inom internkommunikation kan det ibland vara svårt att veta vad man ska göra och hur. Att fungera som en ”megafon” och beskriva det som händer är en bra början men internkommunikation är så mycket mer. Den här grundkursen ger dig en gedigen plattform så att du kan arbeta effektivt, så att allt du gör skapar mervärde.

"Praktisk internkommunikation" kombinerar teori med praktik för att du ska förstå rollen som internkommunikatör och få en helhetsbild av vad som ingår i rollen. Du får bland annat lära dig att göra en internkommunikationsplan och att projektleda framtagning av budskap och material.

Du får också flera konkreta metoder och verktyg för att arbeta effektivt med internkommunikation i olika situationer. Du får dessutom kunskap om vilka utmaningar och trender som finns - och hur du möter dem!

Den här kursen passar dig som är ny i rollen som internkommunikatör eller dig som arbetar som assistent på ledningsnivå. För dig som har arbetat länge (minst två-tre år) med internkommunikation och/eller kommunikation och vill ta ett nästa steg finns kursen Strategisk internkommunikation.

Program

Dag 1

09.45Kaffe serveras

10.00Internkommunikationens delar

 • vad är internkommunikation och vad är det inte?
 • rollen som internkommunikatör

Internkommunikationens roll i organisationens totala kommunikation

 • internkommunikation för att stödja
  • försäljning och verksamhetsmål
  • HR
  • chefer och medarbetare

12.30Lunch

13.30Kanaler för att få ut budskapet, engagera medarbetarna och stötta cheferna

 • att ta fram och samordna budskap
 • att välja de effektivaste kanalerna
 • hur använder man bäst intranätet, interntidningar, intern TV, sociala medier, event m.m.
 • att själv producera material med bl.a. webb, presentationer och event
 • engagera medarbetare genom sociala medier internt

Rollbeskrivning och ansvarsfördelning

 • vad ska stå i rollbeskrivningen, bra och mindre bra exempel
 • hur definiera sitt ansvar gentemot andra delar i organisationen

17.00Dag 1 avslutas

Dag 2

09.00Rollbeskrivning och ansvarsfördelning

 • arbeta fram den egna rollbeskrivningen

Mål och mätning av internkommunikation

 • hur säkerställa att målen stödjer verksamheten
 • olika typer av mätning
 • arbeta fram egna mätetal för internkommunikationen

12.30Lunch

Det kommunikativa ledarskapet

 • att stötta det kommunikativa ledarskapet
 • coacha andra, ett sätt att skapa värde och få legitimitet
 • medarbetarundersökningar
 • CSR för internorganisationen

Den interna kommunikationsplanen

 • struktur och innehåll
 • att förankra planen
 • koppla till affärs- och verksamhetsmålen
 • planens del i organisationens övriga kommunikationsplaner

16.00Dag 2 avslutas

Dag 3

09.00Interna kommunikationsplanen

 • arbeta fram den egna interna kommunikationsplanen

Hantera svårigheter internt

 • hantera kulturskillnader i kommunikationen
 • kommunicera med medarbetare som inte är uppkopplade
 • att överleva det internpolitiska spelet

11.30Lunch

 • förändringskommunikation
 • kriskurvan
 • att stötta de olika faserna i förändringsprocessen
 • på liv och död, när krisen slår till på allvar

Internkommunikation i framtiden

 • trender inom internkommunikation
 • utmaningarna i internkommunikatörsrollen i framtiden

16.00Kursen avslutas

Fakta

Deltagare

Kursen vänder sig till dig som behöver behärska internkommunikation och som vill ha en heltäckande grund att stå på i din yrkesroll, till exempel när du är ny som internkommunikatör eller arbetar som assistent på ledningsnivå. För dig som har arbetat länge med internkommunikation och/eller kommunikation och vill ta ett nästa steg finns kursen Strategisk internkommunikation.

Mål

Kursens mål är att ge kunskaper som gör att du kan:

 • förstå din roll och hur du skapar värde till organisationen
 • få en helhetsbild av vad som ingår i internkommunikationsrollen, idag och i morgon
 • förstå utmaningarna i arbetet och hur du övervinner dem
 • göra en internkommunikationsplan som en integrerad del i organisationens styrning
 • producera och projektleda framtagningen av budskap och material för internkommunikation
 • använda ett antal konkreta metoder och verktyg för att arbeta effektivt med internkommunikation i olika situationer.

Metod

På kursen kombineras teori med många praktiska övningar, diskussioner och reflektion. Ta med egen dator. Kursen innehåller hemarbeten mellan dag 1 och dag 2 samt mellan dag 2 och dag 3, där dator behövs. Beräknad tidsåtgång är cirka två timmar per dag.

Kursavgift

I kursavgiften ingår kursdokumentation samt i de fall kursen genomförs på plats i våra kurslokaler även luncher samt för- och eftermiddagskaffe. Moms tillkommer.

Bokning och rådgivning

Ring 08-600 62 00 eller kontakta oss via e-post för bokning, information och kursrådgivning. Du kan också boka plats direkt på en kurs genom att klicka på "Boka" i kurskalendariet. E-post: kurs@foretagsuniversitetet.se

Hotell

Utbildningen genomförs i Posthuset på Vasagatan 28 i Stockholm. För dig som kommer resande erbjuder vi specialpris på två fina hotell nära kurslokalen: Nordic Light Hotel: boka på nordiclighthotel.com och ange bokningskod "FUN-deltagare" eller Clarion Hotel Sign: ring 08-676 98 00 eller mejla till cl.sign@choice.se och uppge avtalsnummer CH2005318.

Kursledare

STOCKHOLM

Helena Nilsson

Helena Nilsson är strategi- och kommunikationskonsult, som i sin tidigare roll som kommunikationschef ansvarat för kriskommunikationen på bland annat Poolia, Scandic Hotels och Stockholmsmässan. Hon är även frivillig kriskommunikatör inom civilförsvaret med placering hos MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.