Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Strategisk internkommunikation

 • Så får du alla att leva varumärket
 • Kommunikativt ledarskap och medarbetarskap
 • Hur skapar jag värde i kärnverksamheten?
Strategisk internkommunikation

Arbeta proaktivt med internkommunikationen och skapa värde

Intern kommunikation hamnar ibland litet i skymundan, trots att det ska vara en naturlig del av organisationens totala kommunikation. Internkommunikation bygger såväl engagemang och motivation som intern stolthet, vilket stärker varumärket externt. Som internkommunikatör stöttar du både det kommunikativa ledarskapet och medarbetardialogen i organisationen.

På kursen får du som arbetar med internkommunikation eller är chef med kommunikationsansvar en stabil plattform att stå på, så att du kan agera som en nyckelspelare i det integrerade kommunikationsarbetet.

Du lär dig bland annat att använda sociala kanaler, AI och storytelling, hur internkommunikationen stärker organisationens varumärke och mer om internkommunikatörens förändrade roll.

Kursen kombinerar teori och konkreta case men innehåller också trendspaning och kunskap om hur interna kulturskillnader kan hanteras. Framför allt ger den praktiska verktyg för det dagliga arbetet.

Den vänder sig till dig som har jobbat med internkommunikation i två till tre år, till exempel som kommunikationsstrateg eller som chef med kommunikationsansvar. För dig som är ny i rollen och som vill ha en grundläggande utbildning i internkommunikation finns kursen Praktisk internkommunikation. Om du har gått grundkursen är det bra om du har arbetat ett par år med interninformation innan du går Strategisk internkommunikation.

Program

Dag 1

Internkommunikationens resa

 • från ledningsmegafon till strategisk verktyg
 • från att fylla kanaler till att hantera medarbetarinteraktion
 • från reaktiv till proaktiv coach

Medarbetarna och varumärket

 • internkommunikationens roll i att skapa starka varumärken
 • varför ett modernt varumärke inte kan utvecklas utan internkommunikation
 • att leva varumärket

Mål, målgrupper och kanaler

 • hitta den bästa kanalmixen för just din organisation
 • ambitionstrappan, uppnådd effekt av olika sätt att kommunicera
 • aktuella intranättrender
 • sociala medier, kraftfullt verktyg som kan skena iväg
 • nya digitala kanaler och mötesformer

Innehåll och struktur

 • idag kan alla producera innehåll, vad blir kommunikatörens roll då?
 • AI i internkommunikationen, praktiska tips
 • din egen rollbeskrivning

Kommunikation i förändringsprocesser

 • fem steg i förändringsprocessen = fem olika typer av kommunikation
 • lär dig ställa diagnos på förändringar som gått i stå
 • så kan kommunikationen bidra till lyckade förändringar

Dag 2

Kommunikation i förändringsprocesser, fortsättning

 • genomgång av deltagarnas egna exempel

Internkommunikation i krislägen

 • vad går att förbereda innan krisen?
 • praktiska tips för bättre kommunikation när krisen slår till

Kommunikativt ledarskap

 • att utveckla det kommunikativa ledarskapet i en organisation
 • verktyg för att stötta cheferna
 • kunskap om hur människohjärnan fungerar ger bättre kommunikation
 • kommunikativa index som väg till insikt

Strategisk utveckling genom kommunikationen

 • hur strategiskt lyssnar ledningen på medarbetarna?
 • oenighet i ledningen, detta kan du göra som kommunikatör
 • underlätta för cheferna att ta sitt ansvar
 • att mäta intern kommunikation, svårt med nödvändigt

Framtidsspaningar

 • att få respekt som strategisk kommunikatör
 • strategisk improvisation allt viktigare
 • samverkan med HR

Nästa steg

 • kompetensmappning
 • din egen framtidsplan

Fakta

Deltagare

Kursen vänder sig till dig som har jobbat ett tag med internkommunikation, helst i två-tre år, till exempel kommunikationsstrateger och chefer med kommunikationsansvar. För dig som är ny i rollen och som vill ha en grundläggande utbildning i internkommunikation finns kursen Praktisk internkommunikation. Om du har gått grundkursen är det bra om du har arbetat ett par år med interninformation innan du går Strategisk internkommunikation.

Mål

Kursens mål är att ge kunskaper som gör att du kan:

 • förstå och agera på internkommunikationens nya spelplan
 • inse förändringarna i yrkesrollen och hur du själv driver dessa
 • förstå och visa hur du skapar värde till kärnverksamheten
 • bli proaktiv coach, i stället för reaktiv materialproducent
 • bli en efterfrågad nyckelspelare i att stötta det kommunikativa ledarskapet
 • få internkommunikationen att bli en integrerad del i den totala kommunikationen
 • tillämpa ett antal konkreta metoder och verktyg för att arbeta strategiskt med internkommunikationen i olika situationer.

Metod

Kursen kombinerar teori med många praktiska övningar, diskussioner och reflektion.

Kursavgift

I kursavgiften ingår kursdokumentation samt i de fall kursen genomförs på plats i våra kurslokaler även luncher samt för- och eftermiddagskaffe. Moms tillkommer.

Bokning och rådgivning

Ring 08-600 62 00 eller kontakta oss via e-post för bokning, information och kursrådgivning. Du kan också boka plats direkt på en kurs genom att klicka på "Boka" i kurskalendariet. E-post: kurs@foretagsuniversitetet.se

Hotell

Utbildningen genomförs i Posthuset på Vasagatan 28 i Stockholm. För dig som kommer resande erbjuder vi specialpris på två fina hotell nära kurslokalen: Nordic Light Hotel: boka på nordiclighthotel.com och ange bokningskod "FUN-deltagare" eller Clarion Hotel Sign: ring 08-676 98 00 eller mejla till cl.sign@choice.se och uppge avtalsnummer CH2005318.

Kursledare

STOCKHOLM

Helena Nilsson

Helena Nilsson är strategi- och kommunikationskonsult som i sin tidigare roll som kommunikationschef ansvarat för bland annat intern kommunikation och kriskommunikation på Poolia, Scandic Hotels och Stockholmsmässan. Hon arbetar mycket med förändringsprocesser och chefsstöd, och ser kommunikation som en integrerad del av ledarskapet både ”till vardags” och när organisationen utsätts för olika yttre påfrestningar.