Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Strategisk internkommunikation

 • Så får du alla att leva varumärket
 • Kommunikativt ledarskap och medarbetarskap
 • Hur skapar jag värde i kärnverksamheten?
Strategisk internkommunikation

Arbeta proaktivt med internkommunikationen och skapa värde

Intern kommunikation hamnar ibland litet i skymundan, trots att det ska vara en naturlig del av organisationens totala kommunikation. Internkommunikation bygger såväl engagemang och motivation som intern stolthet, vilket stärker varumärket externt. Som internkommunikatör stöttar du både det kommunikativa ledarskapet och medarbetardialogen i organisationen.

På kursen får du som arbetar med internkommunikation eller är chef med kommunikationsansvar en stabil plattform att stå på, så att du kan agera som en nyckelspelare i det integrerade kommunikationsarbetet.

Du lär dig bland annat att använda sociala kanaler och storytelling, hur internkommunikationen stärker organisationens varumärke och mer om internkommunikatörens förändrade roll.

Kursen kombinerar teori och konkreta case men innehåller också trendspaning och kunskap om hur interna kulturskillnader kan hanteras. Framför allt ger den praktiska verktyg för det dagliga arbetet.

Den vänder sig till dig som har jobbat med internkommunikation i två till tre år, till exempel som kommunikationsstrateg eller som chef med kommunikationsansvar. För dig som är ny i rollen och som vill ha en grundläggande utbildning i internkommunikation finns kursen Internkommunikation – baskurs. Om du har gått grundkursen är det bra om du har arbetat ett par år med interninformation innan du går Strategisk internkommunikation.

Program

Dag 1

09.45Kaffe serveras

10.00Internkommunikationens förändrade roll

 • från megafon till verksamhetsstöd

Internkommunikatörens förändrade roll

 • från att fylla kanaler till att hantera medarbetarinteraktion
 • från reaktiv till proaktiv coach

Internkommunikation och varumärke

 • varför ett modernt varumärke inte kan utvecklas utan internkommunikation
 • att leva varumärket

12.30Lunch

13.30Att välja kanaler

 • hur vet jag vilka som är bäst?
 • storytelling, den bästa blandningen av sociala och traditionella kanaler

Att använda sociala kanaler i internkommunikationen

 • just another channel, eller? Hur kontrollera de okontrollerbara kanalerna?
 • hur kan tankarna bakom sociala medier användas i de mer traditionella interna kanalerna?
 • hur kommunicera med medarbetare som inte är uppkopplade?

17.00Dag 1 avslutas

Dag 2

09.00Hantera svårigheter internt

 • hantera kulturskillnader i kommunikationen
 • att överleva och få något gjort i det internpolitiska spelet
 • att integrera med de andra kommunikationsdisciplinerna

Att stötta det kommunikativa ledarskapet

 • hur blir kommunikation en naturlig del av ledarstilen?
 • från ledningsstöd till medarbetarstöd
 • att stötta medarbetardialogen

11.30Lunch

12.30 Intranät i metamorfos

 • från HR:s svarta hål till intern wiki

Trender inom internkommunikation

 • vad finns bakom nästa vägkrök, och kan vi dra nytta av detta redan idag?

16.00Kursen avslutas

Fakta

Deltagare

Kursen vänder sig till dig som har jobbat ett tag med internkommunikation, helst i två-tre år, till exempel kommunikationsstrateger och chefer med kommunikationsansvar. För dig som är ny i rollen och som vill ha en grundläggande utbildning i internkommunikation finns kursen Internkommunikation – baskurs. Om du har gått grundkursen är det bra om du har arbetat ett par år med interninformation innan du går Strategisk internkommunikation.

Mål

Kursens mål är att ge kunskaper som gör att du kan:

 • förstå och agera på internkommunikationens nya spelplan
 • inse förändringarna i yrkesrollen och hur du själv driver dessa
 • förstå och visa hur du skapar värde till kärnverksamheten
 • bli proaktiv coach, i stället för reaktiv materialproducent
 • bli en efterfrågad nyckelspelare i att stötta det kommunikativa ledarskapet
 • få internkommunikationen att bli en integrerad del i den totala kommunikationen
 • tillämpa ett antal konkreta metoder och verktyg för att arbeta strategiskt med internkommunikationen i olika situationer.

Metod

Kursen kombinerar teori med många praktiska övningar, diskussioner och reflektion.

Kursavgift

I kursavgiften ingår kursdokumentation samt i de fall kursen genomförs på plats i våra kurslokaler även luncher samt för- och eftermiddagskaffe. Moms tillkommer.

Bokning och rådgivning

Ring 08-600 62 00 eller kontakta oss via e-post för bokning, information och kursrådgivning. Du kan också boka plats direkt på en kurs genom att klicka på "Boka" i kurskalendariet. E-post: kurs@foretagsuniversitetet.se

Hotell

Utbildningen genomförs i Posthuset på Vasagatan 28 i Stockholm. För dig som kommer resande erbjuder vi specialpris på två fina hotell nära kurslokalen: Nordic Light Hotel: boka på nordiclighthotel.com och ange bokningskod "FUN-deltagare" eller Clarion Hotel Sign: ring 08-676 98 00 eller mejla till cl.sign@choice.se och uppge avtalsnummer CH2005318.

Kursledare

STOCKHOLM

Helena Nilsson

Helena Nilsson är strategi- och kommunikationskonsult, som i sin tidigare roll som kommunikationschef ansvarat för kriskommunikationen på bland annat Poolia, Scandic Hotels och Stockholmsmässan. Hon är även frivillig kriskommunikatör inom civilförsvaret med placering hos MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.