Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Praktisk internkommunikation

– när du är ny i rollen som internkommunikatör

 • Förstå din roll som internkommunikatör
 • Så stödjer du verksamhetsmålen
 • Förstärk den interna dialogen och välj rätt kanal
Internkommunikation - baskurs

Grunderna i internkommunikationen

Hur bidrar jag bäst till verksamhetens mål? Som ny inom internkommunikation kan det ibland vara svårt att veta vad man ska göra och hur. Att fungera som en ”megafon” och beskriva det som händer är en bra början men internkommunikation är så mycket mer. Den här grundkursen ger dig en gedigen plattform så att du kan arbeta effektivt, så att allt du gör skapar mervärde.

"Praktisk internkommunikation" kombinerar teori med praktik för att du ska förstå rollen som internkommunikatör och få en helhetsbild av vad som ingår i rollen. Du får bland annat lära dig att göra en internkommunikationsplan och att projektleda framtagning av budskap och material.

Du får också flera konkreta metoder och verktyg för att arbeta effektivt med internkommunikation i olika situationer, t.ex hur AI kan hjälpa dig. Du får dessutom kunskap om trender och utmaningar - och hur du hanterar dem.

Den här kursen passar dig som är ny i rollen som internkommunikatör eller dig som arbetar som assistent på ledningsnivå. För dig som har arbetat länge (minst två-tre år) med internkommunikation och/eller kommunikation och vill ta ett nästa steg finns kursen Strategisk internkommunikation.

Program

Dag 1

Så stödjer internkommunikationen verksamhetens mål

 • förändrad syn på den interna kommunikationen
 • koppling till organisationens varumärke
 • rollen som internkommunikatör, producent eller strategisk partner?

Mål och målgrupper

 • relevanta mål för internkommunikationen
 • "medarbetare" är många olika målgrupper
 • hållbarhet i den interna kommunikationen

Kommunikationskanaler

 • kanaler för att få ut budskapet, engagera medarbetarna och stötta cheferna
 • hur använder man bäst intranät, sociala medier, intern TV, event m.m
 • nya digitala kanaler och mötesformer

Din egen rollbeskrivning

 • vad bör en rollbeskrivning innehålla?
 • hur definiera sitt ansvar gentemot andra delar av verksamheten
 • exempel från andra organisationer

Den interna kommunikationskartan

 • årshjul, översikter och kanalplaner
 • exempel

Dag 2

Rollbeskrivning och intern kommunikationskarta

 • genomgång av deltagarnas egna exempel

Att ta fram bra innehåll

 • konkreta tips när du skriver nyhetstexter
 • redigera andras material
 • AI som hjälpmedel
 • bilder och filmer ger liv i energi
 • event,möten och presentationer
 • engagera medarbetare genom sociala medier internt
 • praktiska övningar

Kommunikation i förändring och kris

 • kommunikationsplanen som verktyg i förändringsarbete
 • förändringar som stannat upp, lär dig ställa diagnosen
 • att stötta de olika faserna i en förändringsprocess
 • på liv och död, när krisen slår till på allvar
 • kriskurvan

Dag 3

Kommunikation i förändring och kris, fortsättning

 • genomgång av deltagarnas egna exempel

Kommunikativa chefer

 • att stötta det kommunikativa ledarskapet
 • praktiska verktyg för mer kommunikativa chefer
 • coacha andra, ett sätt att skapa värde och få legitimitet
 • medarbetarundersökningar

Hantera svårigheter internt

 • mätningar som ett sätt att visa den interna kommunikationens värde
 • hantera kulturskillnader i kommunikationen
 • storytelling som budskapsbärare
 • kommunicera med medarbetare som inte är uppkopplade

Internkommunikation i framtiden

 • trender och tendenser som kommer att påverka
 • utmaningarna i framtidens internkommunikation

Nästa steg

 • kompetensmappning
 • din egen framtidsplan

Fakta

Deltagare

Kursen vänder sig till dig som behöver behärska internkommunikation och som vill ha en heltäckande grund att stå på i din yrkesroll, till exempel när du är ny som internkommunikatör eller arbetar som assistent på ledningsnivå. För dig som har arbetat länge med internkommunikation och/eller kommunikation och vill ta ett nästa steg finns kursen Strategisk internkommunikation.

Mål

Kursens mål är att ge kunskaper som gör att du kan:

 • förstå din roll och hur du skapar värde till organisationen
 • få en helhetsbild av vad som ingår i internkommunikationsrollen, idag och i morgon
 • förstå utmaningarna i arbetet och hur du övervinner dem
 • göra en internkommunikationsplan som en integrerad del i organisationens styrning
 • producera och projektleda framtagningen av budskap och material för internkommunikation
 • använda ett antal konkreta metoder och verktyg, bl.a. AI, för att arbeta effektivt med internkommunikation i olika situationer.

Metod

På kursen kombineras teori med många praktiska övningar, diskussioner och reflektion. Ta med egen dator. Kursen innehåller hemarbeten mellan dag 1 och dag 2 samt mellan dag 2 och dag 3, där dator behövs. Beräknad tidsåtgång är cirka två timmar per dag.

Kursavgift

I kursavgiften ingår kursdokumentation samt i de fall kursen genomförs på plats i våra kurslokaler även luncher samt för- och eftermiddagskaffe. Moms tillkommer.

Bokning och rådgivning

Ring 08-600 62 00 eller kontakta oss via e-post för bokning, information och kursrådgivning. Du kan också boka plats direkt på en kurs genom att klicka på "Boka" i kurskalendariet. E-post: kurs@foretagsuniversitetet.se

Hotell

Utbildningen genomförs i Posthuset på Vasagatan 28 i Stockholm. För dig som kommer resande erbjuder vi specialpris på två fina hotell nära kurslokalen: Nordic Light Hotel: boka på nordiclighthotel.com och ange bokningskod "FUN-deltagare" eller Clarion Hotel Sign: ring 08-676 98 00 eller mejla till cl.sign@choice.se och uppge avtalsnummer CH2005318.

Kursledare

STOCKHOLM

Helena Nilsson

Helena Nilsson är strategi- och kommunikationskonsult som i sin tidigare roll som kommunikationschef ansvarat för bland annat intern kommunikation och kriskommunikation på Poolia, Scandic Hotels och Stockholmsmässan. Hon arbetar mycket med förändringsprocesser och chefsstöd, och ser kommunikation som en integrerad del av ledarskapet både ”till vardags” och när organisationen utsätts för olika yttre påfrestningar.