Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Praktisk affärsjuridik

– avtalsrätt, köprätt och fordringsrätt

 • Så tolkar och upprättar du ett avtal
 • Vässa kunskaperna om avtals-, köp- och fordringsrätt
 • Vilka lagar styr krediter och fordringar?
Praktisk affärsjuridik

För dig som behöver kunna affärslivets lagar

Praktiska och direkt tillämpbara kunskaper om juridiken kring inköp och försäljning

Behöver du bättre kunskaper i hur enklare avtal om inköp och försäljning tecknas? Kan du tolka vanliga inköps- och försäljningsavtal? Vill du undvika kontraktsbrott? I kursen "Praktisk affärsjuridik" får du de grundläggande kunskaperna i affärsjuridik, med fokus på avtalsrätt, köprätt och fordringsrätt.

Den dagliga verksamheten i ett företag – och dess förhållande till alla intressenter – regleras av ett stort antal lagar, förordningar och föreskrifter. Affärsjuridik är därför ett samlingsgrepp som omfattar flera olika områden.

Vilka affärsjuridiska frågor kan du hantera på egen hand och när behöver du ta hjälp av expert?

I dag delegerar företagen stora delar av det ansvar som följer med de här förordningarna till arbetsgrupper eller enskilda medarbetare. Därför är det viktigt att ha grundläggande juridisk kunskap och känna till vad som gäller när du representerar företaget. Vilka frågor kan du hantera på egen hand? När är det dags att ta hjälp av en intern eller extern expert?

Välkommen till en praktisk kurs som ger dig kunskaper i praktisk affärsjuridik som du kan använda direkt, dagen efter kursen!

Program

Dag 1

10.00Affärsjuridikens rättsområden

11.00Avtalsrätt

 • civilrättsliga grundbegrepp
 • typer av avtal
 • sluta avtal

12.30Lunch

13.30Avtalsrätt (forts.)

 • anbud och accept
 • avtalstolkning
 • standardavtal

14.45Kaffe

15.00Avtalsrätt (forts.)

 • tvång
 • förfalskning
 • fullmakt
 • rättshandlingars ogiltighet – formfel

17.00Avslutning dag 1

Dag 2

09.00Köprätt

 • formkrav
 • köpet i juridisk mening

10.00Kaffe

10.15Köprätt (forts.)

 • köplagen
 • avlämnandet
 • faran för godset
 • kontraktsbrott, dröjsmål, fel och brister
 • skadestånd
 • konsumentlagstiftning

11.30Lunch

12.30Fordringsrätt

 • allmänna låneregler
 • skuldebrev
 • leasing, factoring och fakturaköp
 • dröjsmålsränta
 • borgen
 • preskription

14.30Kaffe

14.45Fordringsrätt (forts.)

 • betalningsföreläggande
 • utmätning och konkurs

16.00Avslutning

Fakta

Deltagare

Kursen vänder sig till dig som arbetar med inköp, kredit, försäljning, ekonomi, fordringar samt administration och behöver grundläggande kunskaper i affärsjuridik.

Mål

Målet är att ge kunskaper som behövs för att

 • teckna enklare avtal om inköp och försäljning
 • tolka vanliga inköps- och försäljningsavtal
 • undvika eller förebygga kontraktsbrott och skadeståndsanspråk
 • känna till de lagar och regler som styr krediter och fordringar.

Kursavgift

I kursavgiften ingår kursdokumentation samt i de fall kursen genomförs på plats i våra kurslokaler även luncher samt för- och eftermiddagskaffe. Moms tillkommer.

Bokning och rådgivning

Ring 08-600 62 00 eller kontakta oss via e-post för bokning, information och kursrådgivning. Du kan också boka plats direkt på en kurs genom att klicka på "Boka" i kurskalendariet. E-post: kurs@foretagsuniversitetet.se