Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Säkerhetsskydd - Personalsäkerhet

– lagstiftning och säkerhetsprövning

 • Säkerhetsskyddsavtalsnivåer, säkerhetsskyddsklasser och säkerhetsklasser
 • Blanketter och rutiner vid säkerhetsprövning
 • Säkerhetsprövningsintervjun i teorin
Säkerhetsskydd - grundkurs

Grunderna i säkerhetsskydd på en dag

Lär dig grunderna i säkerhetsprövning

Säkerhetsprövning är enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) och säkerhetsskyddsförordningen (2018:658) en sammanfattande benämning på åtgärder som ska klarlägga om en person kan antas vara lojal mot de intressen som lagen ska skydda, och i övrigt är pålitlig från säkerhetssynpunkt.

Dagen inleds med en bakgrund kring säkerhetsskyddslagstiftningen, bedömd hotbild mot Sverige och en kortare genomgång av vad fysisk och informationssäkerhet innebär.

Därefter ligger fokus på personalsäkerhet och deltagarna får bland annat en genomgång av blanketter, rutiner och frågeområdena i en säkerhetsprövningsintervju.

Teori varvas med diskussioner och vi tränas med hjälp av övningar i att uppmärksamma eventuella riskfaktorer rörande lojalitet, pålitlighet och sårbarhet hos de prövade.

Efter kursen har deltagarna dels fått en bakgrund till lagstiftningen och till begreppet Sveriges säkerhet, dels lärt sig formalian kring personalsäkerhet inklusive teorin kring säkerhetsprövningsintervjun.

Du kan kombinera denna heldagsutbildning med heldagsutbildningen Säkerhetsskydd - säkerhetsprövningsintervjun, för att lära dig mer om själva säkerhetsprövningsintervjun, både vad gäller förberedelser, genomförande och tolkning.

Program

10.00Vad innebär säkerhetsskyddslagen?

 • kort om fysisk säkerhet och informationssäkerhet
 • koppling säkerhetsskyddsklasser, säkerhetsskyddsavtalsnivåer och säkerhetsklasser
 • anställd eller upphandlad konsult?

12.30Lunch

13.30Tillsyn

 • tillsynsmyndigheter och deras roll

Säkerhetsprövningen

 • blanketter och rutiner vid säkerhetsprövning
 • säkerhetsprövningsintervjun i teorin
 • övningar baserat på verkliga (men omgjorda) händelser

17.00Avslutning

Fakta

Deltagare

Kursen riktar sig till säkerhetsskyddschefer och andra säkerhetsfunktioner hos både verksamhetsutövare och leverantörer, HR-funktioner samt chefer med personal placerad i säkerhetsklass. Du kan både vara anställd eller upphandlad konsult.

Mål

Målet är att ge de kunskaper som behövs för att

 • ha en adekvat kännedom om Säkerhetsskyddslagstiftningen
 • känna till hotbilderna
 • veta kopplingen mellan säkerhetsskyddsklasser, säkerhetsskyddsavtalsnivåer och säkerhetsklasser
 • förstå tillsynsmyndigheternas roll
 • veta vilka blanketter och rutiner som krävs vid säkerhetsprövning

Kursavgift

I kursavgiften ingår kursdokumentation samt i de fall kursen genomförs på plats i våra kurslokaler även luncher samt för- och eftermiddagskaffe. Moms tillkommer.

Bokning och rådgivning

Ring 08-600 62 00 eller kontakta oss via e-post för bokning, information och kursrådgivning. Du kan också boka plats direkt på en kurs genom att klicka på "Boka" i kurskalendariet. E-post: kurs@foretagsuniversitetet.se

Hotell

Utbildningen genomförs i Posthuset på Vasagatan 28 i Stockholm. För dig som kommer resande erbjuder vi specialpris på två fina hotell nära kurslokalen: Nordic Light Hotel: boka på nordiclighthotel.com och ange bokningskod "FUN-deltagare" eller Clarion Hotel Sign: ring 08-676 98 00 eller mejla till cl.sign@choice.se och uppge avtalsnummer CH2005318.

Kursledare

STOCKHOLM

Marie Louise Arendt

Marie Louise Arendt är chef för informations-, IT- och cybersäkerhetsenheten i Region Skåne. Hon har mer än 20 års erfarenhet av arbete med offentlig samhällssäkerhet och säkerhetsskydd, krisberedskap, krishantering och civilt försvar. Marie Louise har bland annat arbetat som säkerhetschef/säkerhetsskyddschef i kommun, inom försvarsindustrin, på energiföretag tidigare och som strategisk säkerhetsexpert.