Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Konsultativt arbetssätt för HR Business Partners

– utveckla ett verksamhetsnära och professionellt samarbete med cheferna

 • Lär dig koppla HR-initiativ till organisationens mål och utmaningar
 • Utveckla ett verksamhetsnära och professionellt samarbete med cheferna
 • Konsultativt arbetssätt – från servicefunktion till Business Partner
 • Praktiska verktyg och modeller
Konsultativt arbetssätt för HR

Från "servicefunktion" till rådgivare

HR:s roll har på senare tid utvecklats från en i huvudsak administrativ roll till att vara en verksamhetsnära samarbetspartner till ledning och chefer. HR har gått från att vara en "servicefunktion" till en mer rådgivande funktion där man låter linjecheferna själva ta personalansvaret fullt ut. Din roll som HR-expert blir bland annat att stötta cheferna med förutsättningar, kunskap, kompetens och verktyg.

"HR Business Partner - att arbeta konsultativt" är för dig som vill ha en skjuts i riktningen mot att bli mer konsultativ i din HR-roll. En energiboost för att kunna förändra ditt arbetssätt och utvecklas i din yrkesroll.

Kursen vänder sig till dig som är HR Business Partner, personalhandläggare eller har annan funktion på HR-avdelningen

Välkommen till en kurs som ger dig kunskaperna du behöver för att utveckla ett mer konsultativt, rådgivande och coachande arbetssätt!

Program

09.45Kaffe och samling

10.00HR:s olika roller

 • HR:s roller i teorin och praktiken
 • målgrupper och intressenter
 • kopplat till HR-processerna

Konsultativt arbetssätt

 • stötta linjecheferna med förutsättningar, kompetens och verktyg
 • kartlägga och analysera verksamhetens behov
 • presentera beslutsunderlag och konkretisera handlingsplan

12.30Lunch

13.30Fortsättning Konsultativt arbetssätt

Kommunikation och ledarskap

 • kopplat till HR:s olika roller
 • effektiv kommunikation i olika forum
 • professionellt och personligt ledarskap för HR

17.00Kursen avslutas

Fakta

Deltagare

Kursen vänder sig till dig som är HR Business Partner, personalhandläggare eller har en annan funktion på HR-avdelningen.

Mål

Kursens mål är att ge kunskaper som behövs för att:

 • kartlägga och analysera verksamheten
 • tillämpa ett konsultativt arbetssätt i HR-processer
 • kommunicera effektivt och professionellt
 • förändra egna arbetssätt och utvecklas i din yrkesroll

Metod

På kursen kombineras aktuell teori med många praktiska övningar, diskussion och reflektion.

Kursavgift

I kursavgiften ingår kursdokumentation, luncher samt för- och eftermiddagskaffe. Moms tillkommer.

Bokning och rådgivning

Ring 08-600 62 00 eller kontakta oss via e-post för bokning, information och kursrådgivning. Du kan också boka plats direkt på en kurs genom att klicka på "Boka" i kurskalendariet. E-post: kurs@foretagsuniversitetet.se

Kursledare

STOCKHOLM

Gärmund Sandberg

Gärmund Sandberg har mer än 30 års erfarenhet inom HR-området, både från operativa och konsultativa befattningar i Sverige och internationellt. Han har jur.kand-examen från Uppsala universitet samt officersexamen från Flygvapnet.

Gärmund har arbetat på bland annat Vattenfall, Nobia AB, Billerud Korsnäs, Stora Enso och är idag Senior Compensation & Benefits Specialist på Sandvik. Han har också varit personalchef på Stora Enso och VD på Max Matthiessen. Gärmund har med framgång utbildat tusentals chefer och är en mycket uppskattad föredragshållare.