Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Konflikthantering och svåra samtal

– med fokus på feedback och konstruktiva lösningar

 • Professionella samtal – både inspirerande och utmanande
 • Förebygg, hantera och lös konflikter
 • Skapa ett öppet och konstruktivt samtalsklimat
Konflikthantering och svåra samtal

För dig som är lösningsfokuserad och vill hantera konflikter konstruktivt

Kommunikation är nyckeln för att lösa konflikter

En stor del av din vardag som ledare handlar om kommunikation och samtal. För att skapa bästa tänkbara förutsättningar för dig och dina medarbetare att utveckla trygga, öppna relationer – och därmed goda resultat – är din förmåga att kommunicera avgörande. Särskilt viktigt är det att kunna hantera intressemotsättningar och konflikter, som alltid finns på en arbetsplats, på ett konstruktivt och professionellt sätt.

Verktyg och tekniker för olika situationer och samtal

Kursen ger dig grunderna för en effektiv kommunikation och konsten att ge feedback som bidrar till utveckling. Dessutom får du verktyg och tekniker för olika typer av situationer och samtal. Du lär dig att förbereda, genomföra och följa upp samtal samt att hantera olika känslor och reaktioner. Vi går också igenom de vanligaste härskarteknikerna och hur dessa kan bemötas.

Välkommen till en utvecklande kurs i konflikthantering med mycket praktisk träning!

Program

Dag 1

09.30Kaffe och samling

10.00Effektiv kommunikation och konsultativa samtal

 • förutsättningar för god kommunikation
 • olika budskap och kanaler
 • verktyg för konstruktiva samtal
 • att skilja på roll och person
 • träning i samtalsfärdigheter och rollspel

12.30Lunch

13.30Feedback och återkoppling

 • att ge feedback och bidra till den andres utveckling
 • jag-budskap och andra feedback-metoder
 • feedback-trappan – bemötande på olika steg

Utmanande samtal

 • vilka utmanande och svåra samtal finns på arbetsplatsen?
 • förbereda, genomföra och följa upp ett utmanande samtal
 • att möta starka reaktioner och motstånd
 • vanliga härskartekniker och hur bemöta dem
 • hur hanterar jag mina egna reaktioner och känslor?
 • träning och rollspel

17.00Avslutning dag 1

Dag 2

09.00Problemlösande kommunikation och konsultativa samtal

 • modell för att upptäcka, förstå och påverka kommunikationsmönster mellan individer och grupper
 • egna kommunikationsmönster och hur det påverkar omgivningen

Konflikter och intressemotsättningar

 • när uppstår konflikter och varför?
 • från skilda åsikter till öppen strid – konfliktens olika faser
 • olika konfliktstilar

11.30Lunch

12.30Hantera och lösa konflikter

 • omvandla konfrontation till gemensam problemlösning
 • konstruktivt problemlösningssamtal steg för steg
 • förbereda, genomföra, följa upp
 • rollen som samtalsledare och medlare
 • upplägg och metod vid medling
 • träning och rollspel

Förebygg konflikter och skapa en god arbetsmiljö

 • roller och ansvar för arbetsmiljön
 • viktiga faktorer för en god organisatorisk och social arbetsmiljö

16.00Kursen avslutas

Fakta

Deltagare

Chefer på olika nivåer, gruppledare och projektledare samt medarbetare på HR-avdelningen.

Mål

Målet för utbildningen är att ge kunskaper som behövs för att

 • öka förmågan att kommunicera konstruktivt och lösningsfokuserat
 • hantera konflikter och samarbetsproblem på ett konstruktivt sätt
 • förstå din roll som samtalsledare och medlare

Metod

Utbildningen kombinerar teori med många praktiska övningar, diskussion och reflektion.

Kursavgift

I kursavgiften ingår kursdokumentation samt i de fall kursen genomförs på plats i våra kurslokaler även luncher samt för- och eftermiddagskaffe. Moms tillkommer.

Bokning och rådgivning

Ring 08-600 62 00 eller kontakta oss via e-post för bokning, information och kursrådgivning. Du kan också boka plats direkt på en kurs genom att klicka på "Boka" i kurskalendariet. E-post: kurs@foretagsuniversitetet.se

Hotell

Utbildningen genomförs i Posthuset på Vasagatan 28 i Stockholm. För dig som kommer resande erbjuder vi specialpris på två fina hotell nära kurslokalen: Nordic Light Hotel: boka på nordiclighthotel.com och ange bokningskod "FUN-deltagare" eller Clarion Hotel Sign: ring 08-676 98 00 eller mejla till cl.sign@choice.se och uppge avtalsnummer CH2005318.

Kursledare

STOCKHOLM

Johanna Dahlgren

Johanna Dahlgren är legitimerad psykolog med inriktning på arbetslivets psykologi. Johanna arbetar med ledningsgruppsutveckling, chefscoaching, håller utbildningar i ledarskap, kommunikation och hållbar prestation. Johanna har tidigare arbetat med stressrelaterad ohälsa och har en civilekonomutbildning med internationell erfarenhet av marknads- och kommunikationsfrågor i grunden.