Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Konflikthantering och svåra samtal

- och konsten att ge utvecklande feedback

 • Professionella samtal – både inspirerande och utmanande
 • Förebygg, hantera och lös konflikter
 • Skapa ett öppet och konstruktivt samtalsklimat
Konflikthantering och svåra samtal

För dig som är lösningsfokuserad och vill hantera konflikter konstruktivt

En stor del av din vardag som ledare handlar om kommunikation och samtal. För att skapa bästa tänkbara förutsättningar för dig och dina medarbetare att utveckla trygga, öppna relationer – och därmed goda resultat – är din förmåga att kommunicera avgörande. Särskilt viktigt är det att kunna hantera intressemotsättningar och konflikter, som alltid finns på en arbetsplats, på ett konstruktivt och professionellt sätt.

Utbildningen "Konflikthantering och svåra samtal" ger dig grunderna för en effektiv kommunikation och konsten att ge feedback som bidrar till utveckling. Dessutom får du verktyg och tekniker för olika typer av situationer och samtal. Du lär dig att förbereda, genomföra och följa upp samtal samt att hantera olika känslor och reaktioner. Vi går också igenom de vanligaste härskarteknikerna och hur dessa kan bemötas.

Teori varvas med övningar, praktisk samtalsträning och rollspel. Reflektion och konkret återkoppling bidrar till fördjupad insikt och förståelse.

Inför kursen ber vi dig förbereda en egen situation från din verklighet att ta med till utbildningen och träna på.

Välkommen till en utvecklande kurs i konflikthantering med mycket praktisk träning!

Program

Dag 1

09.30Kaffe och samling

10.00Effektiv kommunikation och konsultativa samtal

 • förutsättningar för god kommunikation
 • olika budskap och kanaler
 • verktyg för konstruktiva samtal
 • träning i samtalsfärdigheter och rollspel

12.30Lunch

13.30Feedback och återkoppling

 • att ge feedback och bidra till den andres utveckling
 • besvärliga beteenden vs besvärliga personer
 • jag-budskap och andra feedback-metoder

Utmanande samtal

 • vilka utmanande och svåra samtal finns på arbetsplatsen?
 • varför är de svåra?
 • förbereda, genomföra och följa upp ett utmanande samtal
 • hantera reaktioner och känslor
 • vanliga härskartekniker och hur bemöta dem
 • träning och rollspel

17.00Avslutning dag 1

Dag 2

09.00Konflikter och intressemotsättningar

 • när uppstår konflikter och varför?
 • från skilda åsikter till öppen strid – konfliktens olika faser
 • olika konfliktstilar

11.30Lunch

12.30Hantera och lösa konflikter

 • omvandla konfrontation till gemensam problemlösning
 • konstruktivt problemlösningssamtal steg för steg
 • förbereda, genomföra, följa upp
 • rollen som samtalsledare och medlare
 • upplägg och metod vid medling
 • träning och rollspel

Förebygg konflikter och skapa en god arbetsmiljö

 • roller och ansvar för arbetsmiljön
 • viktiga faktorer för en god organisatorisk och social arbetsmiljö
 • skapa konstruktiv konflikthantering i organisationen

16.00Kursen avslutas

Fakta

Deltagare

Chefer på olika nivåer, gruppledare och projektledare samt medarbetare på HR-avdelningen.

Mål

Målet för utbildningen är att ge kunskaper som behövs för att

 • öka förmågan att kommunicera konstruktivt och lösningsfokuserat
 • hantera konflikter och samarbetsproblem på ett konstruktivt sätt
 • förstå din roll som samtalsledare och medlare

Metod

Utbildningen kombinerar teori med många praktiska övningar, diskussion och reflektion.

Kursavgift

I kursavgiften ingår kursdokumentation, luncher samt för- och eftermiddagskaffe. Moms tillkommer.

Bokning och rådgivning

Ring 08-600 62 00 eller kontakta oss via e-post för bokning, information och kursrådgivning. Du kan också boka plats direkt på en kurs genom att klicka på "Boka" i kurskalendariet. E-post: kurs@foretagsuniversitetet.se

Kursledare

Malin Ung

Malin Ung är senior HR-konsult med gedigen erfarenhet av såväl operativt och strategiskt HR-arbete, som att hålla både öppna och företagsanpassade utbildningar inom HR-området. Malin har verkat inom ett antal olika branscher (på bl.a. Enfo, Wise Group, Effnet, Pharmacia) i roller som t ex HR-direktör, personalchef, utbildare och kompetensutvecklare. Malin driver nu HR Skills som fokuserar på kompetens- och utvecklingsprocesser för både enskilda medarbetare och organisationen som helhet.

Nils Hallén

Nils Hallén har en bakgrund som HR-chef, vd, rekryterings- och outplacementkonsult. Nils arbetar idag framförallt med utbildning inom HR och ledarskap. Han är också skådespelare och använder sig av improvisationsteater och rollspel för praktisk träning och förstärkning av inlärning och förståelse i vissa utbildningar.

Camilla Persson

Camilla Persson är skådespelare och regissör, för närvarande verksam i teatergruppen Dotterbolaget, där hon även är en av de konstnärliga ledarna. Camilla har arbetat många år med improvisationsteater och har genomfört hundratals uppdrag för företag i form av uppdragsutbildning i kommunikation med rollspel och improvisation som verktyg.