Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Koncernredovisning

– enligt K3-regelverket

 • Så upprättas en koncernredovisning enligt K3
 • Definitioner, lagar och redovisningsnormer
 • Lär dig uttolka en koncernredovisning
Koncernredovisning

Lär dig redovisningsreglerna i teori och praktik

Fördjupa kompetensen i koncernredovisningens regler

Du som ska upprätta en koncernredovisning måste känna till de lagar och redovisningsnormer som påverkar utformandet. Den här kursen syftar till att ge kunskaper om koncernredovisningens regler och metoder samt om olika tekniker för att upprätta och stämma av ett koncernbokslut.

Kursen vänder sig till dig som redan har goda kunskaper inom redovisning. Kanske ska du nu ta steget och börja upprätta en koncernredovisning.

"Koncernredovisning" är en grundkurs med många övningar. Vi lär oss vad en koncern är, varför man upprättar en koncernredovisning enligt K3-regelverket och hur man gör detta. 

Praktiska metoder för hur koncernredovisningen upprättas

Du lär dig bland annat mer om definitioner, lagar och redovisningsnormer och också hur du tolkar en koncernredovisning

Vi övar vidare på att upprätta en förvärvsanalys, beakta minoritetsintressen, eliminera obeskattade reserver och aktier i dotterbolag samt hantera andra koncerninterna förhållanden.

Under kursen, där teori och praktisk varvas, får du helt enkelt både praktiska metoder och väl fungerande tekniker för att kunna upprätta och stämma av ett koncernbokslut.

Program

Dag 1

09.45Förmiddagskaffe serveras

10.00Introduktion

 • vad är en koncern?
 • lagar och rekommendationer
 • syfte med koncernredovisning

12.30Lunch

13.30Förvärvsanalysen

 • vad är en förvärvsanalys?
 • centrala begrepp
 • metod och teknik vid upprättande och eliminering
 • praktiska övningar

17.00Avslutning dag 1

Dag 2

09.00Sammanfattning av dag 1

09.10Övervärden och goodwill

 • rörelseförvärv och övervärden
 • avskrivningar på övervärden
 • goodwill

10.00Elimineringsteknik

 • interna mellanhavanden
 • eliminering av utdelning
 • bokslutsdispositioner och obeskattade reserver
 • internvinst i lager

11.30Lunch

12.30Innehav utan bestämmande inflytande

 • vad är innehav utan bestämmande inflytande?
 • hantering i förvärvsanalys
 • uppställning i eget kapital

13.30Caseövningar

 • gemensam större övning

15.00Eget kapital i koncernen

 • avstämning koncernens egna kapital

Sammanfattning och avslutning

16.00Kursen avslutas

Fakta

Deltagare

Kursen vänder sig till dig som arbetar på ekonomiavdelningen och som medverkar i arbetet med koncernredovisning.

Förkunskaper

För att få ut det mesta möjliga av kursen bör man förstå hur en årsredovisning i ett aktiebolag upprättas.

Mål

Målet är att ge de kunskaper som behövs för att

 • självständigt kunna upprätta en koncernredovisning för ett moderbolag
 • förstå hur civil- och skatterättsliga regler påverkar bolag i koncerngemenskap
 • kunna dra relevanta slutsatser av en koncernredovisning

Kursavgift

I kursavgiften ingår kursdokumentation samt i de fall kursen genomförs på plats i våra kurslokaler även luncher samt för- och eftermiddagskaffe. Moms tillkommer.

Bokning och rådgivning

Ring 08-600 62 00 eller kontakta oss via e-post för bokning, information och kursrådgivning. Du kan också boka plats direkt på en kurs genom att klicka på "Boka" i kurskalendariet. E-post: kurs@foretagsuniversitetet.se

Hotell

Utbildningen genomförs i Posthuset på Vasagatan 28 i Stockholm. För dig som kommer resande erbjuder vi specialpris på två fina hotell nära kurslokalen: Nordic Light Hotel: boka på nordiclighthotel.com och ange bokningskod "FUN-deltagare" eller Clarion Hotel Sign: ring 08-676 98 00 eller mejla till cl.sign@choice.se och uppge avtalsnummer CH2005318.

Kursledare

STOCKHOLM

Therése Henningsson

Therése Henningsson är auktoriserad revisor och affärsrådgivare vid Grant Thornton sedan 2009. Innan dess har hon arbetat som ekonomiansvarig på ägarledda företag. Hon arbetar med revision och rådgivning till entreprenörer och ägarledda företag inom olika branscher.