Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Företagsbeskattning och deklaration

 • Lär dig aktuella skatteregler och skattelagar
 • Så blir deklarationen enklare
 • Avdragsgilla kostnader och skattepliktiga intäkter
Företagsbeskattning och deklaration

Beräkna skatter och gör deklarationer - lätt och rätt

Du som arbetar med företagsbeskattning och gör beräkningar, betalningar och deklarationer behöver ha en helhetsbild av skattesystemet. Du behöver dessutom ha bra rutiner och aktuella kunskaper för att kunna göra de rätta bedömningarna, vilket är en utmaning – men som ändå ger många möjligheter att påverka resultatet.

På den här kursen får du kunskaper om de aktuella lagar, regler och grundläggande begrepp som behövs för att förstå företagsekonomiska samband.

Du lär dig också de rutiner som styr skattedeklarationerna och som är en förutsättning för att undvika onödiga skattetillägg och förseningsavgifter.

Välkommen till Företagsuniversitetet, på en praktisk och aktuell kurs för dig som arbetar med företagsbeskattning och deklaration!

Program

Dag 1

09.45Samling och kaffe

10.00Kursintroduktion

 • grundläggande begrepp
 • regler inom företagsbeskattning

Beskattningens grunder

 • skattesystemets uppbyggnad
 • beskattningsförfarandet

Beskattning av aktiebolag

 • sambandet mellan redovisning och beskattning
 • avskrivningar
 • kapitalvinster och förluster

12.30Lunch

13.30Beskattning av aktiebolag fortsättning

 • omsättningstillgångar
 • personalkostnader
 • ej avdragsgilla kostnader
 • ej skattepliktiga intäkter

17.00Dag 1 avslutas

Dag 2

09.00Beskattning av aktiebolag fortsättning

 • civilrättsliga koncernregler
 • skatterättsliga koncernregler
 • underskottsavdrag
 • periodiseringsfonder
 • beräkning skatteskuld och fordran i bokslutet

11.30Lunch

12.30Inkomstdeklaration

 • genomgång och upprättande av inkomstdeklaration
 • praktiska råd och tips

16.00Kursen avslutas

Fakta

Deltagare

Kursen vänder sig till medarbetare som arbetar med redovisning och har god vana vid löpande redovisning.

Mål

Utbildningens mål är att ge deltagarna de kunskaper som behövs för att

 • förstå grundläggande begrepp och regler inom företagsbeskattning
 • kunna identifiera skatterättsliga frågeställningar för aktiebolag
 • göra en deklaration och skatteberäkning för aktiebolag
 • känna till ej avdragsgilla kostnader och ej skattepliktiga intäkter

Metod

Utbildningen kombinerar teori med praktiska övningar. Utrymme ges för erfarenhetsutbyte, diskussioner och reflektion.

Kursavgift

I kursavgiften ingår kursdokumentation samt i de fall kursen genomförs på plats i våra kurslokaler även luncher samt för- och eftermiddagskaffe. Moms tillkommer.

Bokning och rådgivning

Ring 08-600 62 00 eller kontakta oss via e-post för bokning, information och kursrådgivning. Du kan också boka plats direkt på en kurs genom att klicka på "Boka" i kurskalendariet. E-post: kurs@foretagsuniversitetet.se

Hotell

Utbildningen genomförs i Posthuset på Vasagatan 28 i Stockholm. För dig som kommer resande erbjuder vi specialpris på två fina hotell nära kurslokalen: Nordic Light Hotel: boka på nordiclighthotel.com och ange bokningskod "FUN-deltagare" eller Clarion Hotel Sign: ring 08-676 98 00 eller mejla till cl.sign@choice.se och uppge avtalsnummer CH2005318.

Kursledare

STOCKHOLM

Annica Kämpe

Annica Kämpe är auktoriserad redovisningskonsult med lång erfarenhet av föreläsning och undervisning. Utöver det är hon med och driver ekonomipodden Eduhouse och skriver artiklar om ekonominyheter. Hon har snart 20 års erfarenhet av redovisning och lön.