Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Ekonomichefsutbildning

– utveckla ekonomistyrningen och rollen som ekonomichef

 • Nya modeller för ekonomistyrning, lönsamhetsutveckling och riskhantering
 • Uppdatera dina kunskaper i affärsjuridik och arbetsrätt
 • Hitta ditt personliga förhållningssätt till rollen som chef
Ekonomichefsutbildning

För dig som räknar med framgång

Rollen som ekonomichef blir i allt högre utsträckning en strategisk funktion i företaget. Ett fast grepp om redovisningen är en nyckelfunktion men lika viktigt är att hitta modeller för företagets ekonomi- och lönsamhetsstyrning.

Som ekonomichef behöver du därför inte bara aktuella kunskaper i "hårdvaran", utan också insikt i mjukare ämnen som ledarskap och organisation.

Företagsuniversitetets Ekonomichefsutbildning omfattar tio dagar fördelade på fem block. Kursledarna är alla yrkesverksamma och ledande namn inom sina specialistområden. Vi har valt dem inte bara för deras sakkunskap utan också därför att de har förmågan att vidga perspektiven, våga utmana gamla sanningar och – inte minst – för deras förmåga att entusiasmera och inspirera till nytändning.

Utbildningen ger dig aktuella kunskaper i bl.a. räkenskaps- och kassaflödesanalys, verksamhets- och lönsamhetsstyrning, kreditpolicies, affärsjuridik och arbetsrätt, ledarskap, kommunikation och konsultativt arbetssätt.

Välkommen att uppdatera, bygga på och fördjupa dina kunskaper och att utveckla dig i rollen som ekonomichef!

Program

Block 1

Introduktion

Verksamheten och ekonomin – analysverktyg

Ekonomistyrning i praktiken 1: styrmått för kassaflöde och lönsamhet

 • analys av operativt kassaflöde
 • analys av fritt kassaflöde
 • lönsamhetsanalys
 • strategier för att öka kassaflöde och lönsamhet
 • styrmått för EBIT och EBITDA
 • styrmått för räntabiliteten på sysselsatt kapital
 • styrmått för finansiering

Verksamhetsplanering utifrån ägardirektiv

Block 2

Ekonomichefen som kommunikatör

 • din personliga kommunikationsstil
 • argumentation i möten och förhandlingar
 • bemöta synpunkter, frågor och motargument
 • finn de goda argumenten och presentera dem slagkraftigt

Kredithantering

 • kreditpolicy, kreditbedömning, riskkontroll
 • kundfordringar och kassaflöde
 • kreditsäkerhet som möjliggör kreditaffärer

Block 3

Ekonomistyrning i praktiken 2: ett business case från start till mål

 • nuvärdeskalkylering
 • hantering av osäkerhet och risk
 • ekonomiskt stresstest

Företagsförvärv

 • förvärvsprocessen
 • due diligence
 • modeller för prissättning vid företagsförvärv

Block 4

Ekonomichefens juridiska regelverk: affärsjuridik och arbetsrätt

 • avtalsrätt
 • köprätt
 • säkra betalningar och leverans
 • praktisk arbetsrätt – lagar, förordningar och regler
 • LAS och kollektivavtalen

Block 5

Rollen som ekonomichef

Ekonomichefen som ledare

 • ekonomichefen som formell och informell ledare
 • chefskapet – vad innebär det i praktiken?
 • värderingsstyrt ledarskap
 • du själv, teamet och företaget

Konsultativt arbetssätt

 • ekonomiavdelningens konsultativa roll
 • ekonomiavdelningens roll som styr- och kontrollfunktion kontra dess funktion som konsultativ funktion

Fakta

Deltagare

Ekonomichefer och andra ledande befattningshavare på ekonomiavdelningen som vill fördjupa såväl sina teoretiska som praktiska kunskaper i yrkesrollen och därmed utveckla ekonomifunktionens arbetssätt. Utbildningen vänder sig i första hand till dig som arbetat ett tag som ekonomichef. Är du ny i rollen måste du ha flera års erfarenhet av kvalificerat arbete på en ekonomiavdelning för att kunna tillgodogöra dig utbildningen.

Mål

Utbildningens mål är att ge dig de kunskaper som behövs för att

 • utveckla och effektivisera rollen som ekonomichef
 • implementera olika modeller för ekonomi- och lönsamhetsstyrning
 • praktiskt tillämpa ekonomisk riskhantering
 • få en helhetsbild av ledarskapet och kunna använda olika ledarskapsverktyg
 • känna till aktuell lagstiftning inom avtalsrätt och arbetsrätt

Metod

Utbildningen varvar teori med praktiska övningar och många casestudies. Tid för diskussion och reflektion ges.

Ta med egen dator

Var vänlig och ta med egen dator, du kommer att använda den vid ett antal tillfällen under utbildningen. Om du inte har någon egen dator, kontakta oss så ordnar vi det.

Kursavgift

I kursavgiften ingår kursdokumentation, luncher samt för- och eftermiddagskaffe. Moms tillkommer.

Bokning och rådgivning

Ring 08-600 62 00 eller kontakta oss via e-post för bokning, information och kursrådgivning. Du kan också boka plats direkt på en kurs genom att klicka på "Boka" i kurskalendariet. E-post: kurs@foretagsuniversitetet.se

Kursledare

STOCKHOLM

Vincent Blomberg

Vincent Blomberg är en mycket uppskattad utbildare med ekonomi och företagsekonomiska analyser som specialitet. Han har tidigare varit kreditanalytiker på Handelsbanken och kontorschef på Nordea.

Sofie Nylén

Sofie Nylén är utbildningskonsult med examen från Lärarhögskolan. Sofie är expert på skriftlig och muntlig kommunikation och har lång erfarenhet av kommunikations- träning på alla nivåer. Sofie brinner för pedagogik och är en stjärna på att lära ut och coacha genom positiv och konstruktiv feedback. Sofie får människor att växa och våga.

Jan Hansson

Jan Hansson är Vice President Collection Klarna och CEO Ident Inkasso och har många års erfarenhet från inkassobranschen, bland annat från Kronofogdemyndigheten och Intrum Justitia.

Anna Öster

Anna Öster, advokat med affärsjuridik, styrelsearbete och ledningsfrågor som specialitet. Anna är en fantastisk pedagog med lång erfarenhet av utbildning och en förmåga att göra komplicerad juridik lättförståelig och att omsätta den till praktiskt tillämpbar kunskap.

Louise Lind

Louise Lind är organisations- och ledarutvecklare och har lång bakgrund som chef i olika organisationer, bland annat inom Polisen och inom Folkbildningen. Hon har även flera års erfarenhet från styrelsearbete i värderingsdrivna organisationer. Med fokus på kommunikation, ledarskap, förändringsarbete och konflikthantering har hon utvecklat individer, grupper och organisationer under många år.