Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

YH

Goda råd till dig som planerar att gå en YH-utbildning

2023-05-17 Marlene Berglund

Daniel Bergfjord är planeringssekreterare i Malmö stad. Han har gått YH-utbildningen Säkerhets- och trygghetskoordinator på Företagsuniversitetet. Här berättar han vad som hänt sedan han diplomerades och ger tre goda råd till dig som sökt eller planerar att söka en YH-utbildning.

Daniel Bergfjort

Utbildning är en viktig investering som du gör i dig själv

Så kul att berätta om min tid efter utbildningen. Jag studerade Säkerhet- och trygghetskoordinator på Företagsuniversitetet mellan åren 2017 och 2018 och jag arbetar idag som Planeringssekreterare med samordningsansvar för trygghet och säkerhet på Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen i Malmö stad. I rollen har jag ett samordnande uppdrag inom säkerhet, beredskap och brottsförebyggande arbete.

Innan dess hade jag motsvarande tjänst på Kulturförvaltningen i  Malmö stad och direkt efter studierna en projektanställning på Örebro kommun där jag bistod i arbetet att ta fram kommunens risk- och sårbarhetsanalys för den nya mandatperioden.

Att jobba i en kommun är lite av ett hantverk 

Bredden och komplexiteten av frågor inom kommunen är nog det som jag upplever som allra mest spännande och intressant. Att jobba i en större kommun är lite av ett hantverk och för att vara framgångsrik gäller det till att ha förståelse för förvaltningens egna uppdrag såväl som en förståelse för andra aktörer inom och utanför den egna organisationen. Sammanfattningsvis kan man säga att en säkerhetssamordnare behöver ha förmågan att se saker som delar av ett större system där alla aktörer är mer eller mindre ömsesidigt beroende till varandra för att få det att fungera.

En varierad arbetsdag
Ett axplock från min kalender kan vara inledningsvis ett samverkansmöte på morgonen tillsammans med representanter från förvaltningarna, polis och räddningstjänst där vi informerar varandra om händelser som kan ge påverkan på säkerhet och ordningsläget i staden. Därefter sätter jag mig på cykeln och trampar frenetiskt till ett platsbesök på en skola där jag och min kollega inventerar skicket på vår säkerhetsanläggning. Efter lunch har jag förhoppningsvis tid över till administrativ egen tid för att komma ikapp med mejlkorgen, planera och mata mina processer innan jag sätter mig och hamrar ut kapitel till vårt framtida funktionsprogram för våra lokaler.  

Här delar Daniel med sig av tre goda råd:

1/ Hitta en intressant arbetsplats för LIA
Börja i god tid och ta initiativ! Företagsuniversitetet har ett ansvar att hjälpa dig, men du har ett stort ansvar om du vill ha just den specifika LIA-platsen. Det betyder att du behöver ägna tid att under hand hitta en intressant arbetsplats.

2/ Tänk strategiskt! 
Vad är ditt övergripande mål och hur kan LIA-perioderna utgöra ett steg i riktning för att nå ditt mål med utbildningen? Skapa en sammanhängande plan. 

3/ Lägg inte alla ägg i en korg! 
Att förlägga alla LIA-perioder i en supernischad bransch eller enskilt företag kan vara sårbart. Både när det kommer till att hitta LIA-plats och även efteråt om du har förhoppningar om fortsatt arbete där. Mitt råd är att satsa på bredd inom ett särskilt område du tycker är intressant och få en bra grund att stå på när du är klar med utbildningen.