Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Företagsuniversitetet blogg inom säkerhet

Vi vässar oss (och er) inom informationssäkerhet

2018-09-03 Lotta Eriksson

GDPR, DSO och NIS… Förkortningarna har duggat tätt det senaste året! Den nya dataskyddsförordningen, GDPR, trädde i kraft i maj och nu är även NIS-direktivet och lagen om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster verklighet.

Därför har vi på Företagsuniversitetet haft anledning att vässa vår kompetens inom informationssäkerhetsområdet och bredda vårt kursutbud genom nya spännande samarbeten!

Nu kan vi därför erbjuda – med stolthet:

Jesper_Thornberg

Diplomerad DSO på en kursdag med efterföljande kunskapstest med kursledare Jesper Thornberg från Evertrust Consulting. Jesper är jurist och systemvetare med fokus på IT-relaterad juridik. Han har själv verkat som dataskyddsombud.

Under kursdagen lär du dig bland annat rutiner och processer för dataskyddsombudet, att skapa rätt integritetskultur och att balansera rådgivning och kontroll av organisationen.

Läs mer här

Farhoud_Fazeli

Vi har även en ny kurs som heter ”Praktiskt dataskyddsarbete – ta GDPR-arbetet till nya nivåer”, som fördjupar kunskaperna om GDPR nu när arbetet ska fungera i vardagen! Kursen är på två dagar och kursledare är Farhoud Fazeli och Jesper Thornberg från Evertrust Consulting. Farhoud är certifierad IT-arkitekt och projektledare med gedigen erfarenhet inom projektledning, verksamhetsutveckling och dataskydd.

Under de två dagarna lär du dig bland annat att skapa rätt integritetskultur i organisationen, dataskyddsprinciper och hur de tillämpas i praktiken samt hantering av registrerades rättigheter.

Läs mer om kursen här

Fia_Ewald

Dessutom har vi en ny kurs som heter NIS-direktivet - systematiskt arbete med informationssäkerhet. Kursledare där är Fia Ewald, som bland annat har varit enhetschef för MSB:s enhet för systematisk informationssäkerhet.

Under kursdagen får du bland annat lära dig att arbeta systematiskt med informationssäkerhet utifrån de nya kraven, informationsklassning och riskanalys och vad som gäller för incidentrapporteringen generellt

Fia är också kursledare för den nya kursen Informationssäkerhet för arkivarier. Det finns stora samordningsvinster att göra om man som arkivarie har djupare förståelse för hur arbetet påverkas av de ökade kraven inom informationssäkerhet!

Läs mer om NIS-direktivet här

Läs mer om Informationssäkerhet för arkivarier här