Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Företagsuniversitetet blogg inom säkerhet

Varierande digital mognad i svenska företag

2018-10-09 Lotta Eriksson

Vi hör dagligdags nyheter om digitalisering, automatisering och robotisering och ingen av oss har väl missat att en McInsey-rapport förutspår att hälften av allt arbete kan utföras av robotar om 40 år. Det råder inga tvivel om att den pågående digitaliseringen påverkar samhällsutvecklingen på en rad områden.

Så här under ”Informationssäkerhetsmånaden”, passar det bra att sätta ljuset på digitaliseringen!

Enligt Arbetsmarknadsutskottets rapport ”Framtidens arbetsmarknad och arbetsliv i den digitala eran”, som gavs ut för ett par år sedan, är det framför allt rutinarbeten inom detaljhandeln och i administrationen som kan komma att bytas ut - men även vissa högkvalitativa typer av arbeten, som juridiska och medicinska ligger i farozonen. Däremot skapas nya arbetstillfällen, exempelvis IT-specialister.

Enligt en rapport från McKinsey Global Insitute, som många hänvisar till när man pratar digitalisering, kan hälften av allt arbete utföras av robotar om 40 år.

I en paneldiskussion våren 2017 underströk Magnus Hedberg, vd på Jusek, att många arbeten visserligen kan automatiseras men att automatiseringen också skapar nya jobb - och att de arbeten som växer fram kommer vara beroende av mänsklig kreativitet.

– Kreativitet, empati och passion klarar inte robotar av, poängterade han och fortsatte:
– Det behövs system för påfyllnadsutbildningar för att möta digitaliseringen och behovet av livslångt lärande.

Kompetensutveckling viktigare än någonsin

Darja_Isaksson

Just vikten av kompetensutveckling har även Darja Isaksson, numera generaldirektör för Vinnova, belyst i en artikel på forskning.se.

Hon säger där att hon ser utbildning som den stora motkraften.

– Alla måste kontinuerligt skaffa kunskap om de möjligheter ny teknik kan öppna, vilket kräver att hela utbildningssystemet ställs om.

Samtidigt varierar den digitala mognaden mycket i landet. Enligt Vismas Digitaliseringsindex 2018, som presenterades för en tid sedan, ökar den digitala mognadsgraden i svenska företag och organisationer i 17 av 21 län men skillnaden i förändringstakt är fortsatt stor.

Riksgenomsnittet i år landar på 48,2 procent, vilket är en ökning med 7,3 procentenheter jämfört med 2017.

– De verksamheter som prioriterar att automatisera sina ekonomiska och administrativa processer får en allt större fördel i dag, vilket i förlängningen påverka hela regionen positivt.

– Att hamna på efterkälken nu kan få stora konsekvenser för konkurrenskraft och tillväxt, kommenterar Carola Lissel, vd för Visma Software, i ett pressmeddelande.

Dan_Eliasson

Nya sårbarheter uppstår
Den snabba digitaliseringen skapar förstås också nya sårbarheter. Det uppmärksammade Dan Eliasson, generaldirektör vid MSB, när "Informationssäkerhetsmånaden" inleddes i början av oktober.

– När även brottsligheten är digital blir förmågan att skydda vår mest värdefulla information en förutsättning för samhällets utveckling.

–Det gäller oss som enskilda individer, lika mycket som det gäller för företag, organisationer och hela det offentliga Sverige. Alla har vi ett ansvar och kan bidra till höja basnivån, bara vi vet hur, kommenterade han.  

Informationssäkerhetsmånaden är ett EU-initiativ som syftar till att öka medvetenheten om vikten av informationssäkerhet i Europa.

Alex2018

Så hur påverkar digitaliseringen säkerhetsbranschen?
Vi har ställt frågan till Lennart Alexandrie, vd för AR Media och opinionsbildare i digitaliseringsfrågan;

– För kunderna är den stora påverkan att de nätverksbaserade säkerhetssystemen erbjuder en skalbarhet som möjliggör en helt annan anpassning till individuella behov än tidigare.

– Med dagens molnlösningar uppnås också enkelhet i hanteringen av säkerhetssystemen och väsentligen förbättrad kostnadseffektivitet då resurser delas med andra.

– Kunderna behöver därför inte längre investera i dyr teknisk utrustning som förut. Ägandet av utrustningen har ju inget egenvärde för de flesta säkerhetsköpare.

Hur påverkar det leverantörerna då?
–  För leverantörerna innebär digitaliseringen att allt fler företag i säkerhetsbranschen ser möjligheten att lämna en traditionell affärsmodell, som bygger på försäljning av teknik och servicetimmar, för att i stället tillämpa en tjänsteorienterad affärsmodell, där kunden betalar för de funktioner hen väljer att använda.

– Digitaliseringen innebär också andra utmaningar för säkerhetsbranschen. Cybersäkerheten är en väsentlig sådan, något som framför allt tillverkarna av videoövervakningsutrustning har uppmärksammat och lagt ner mycket resurser på för att förbättra.

– Detta sedan flera allvarliga och omfattande nätverksattacker skett just via hackade videoövervakningsenheter.

Så hur ska vi förhålla oss till cybersäkerheten?
– Cybersäkerheten är något som hela säkerhetsbranschen måste ta mer på allvar, från tillverkare och distributörer till systemintegratörer och installatörer samt inte minst slutkunder.

– Annars kan enkelheten och kostnadseffektiviteten i de nätverksbaserade säkerhetssystemen bli dyrköpt.