Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Företagsuniversitetet blogg inom säkerhet

Var tredje förtroendevald utsätts för trakasserier, hot eller våld

2019-11-07 Lotta Eriksson

Trakasserier, hot och våld mot politiker har ökat de senaste åren men det är få som anmäler. Fler kvinnor än män är oroliga för att utsättas och när kvinnliga politiker utsätts är händelserna oftare av sexuell karaktär. Det visar en ny rapport, Politikernas trygghetsundersökning 2019, som Brå nyligen har publicerat.

Var tredje förtroendevald (30 procent) uppger att de utsattes för trakasserier, hot eller våld under 2018, vilket är den högsta nivån sedan Brå började mäta utsatthet bland förtroendevalda. Hot och trakasserier står för den största ökningen. Det visar Politikernas trygghetsundersökning 2019 (2019:15). Det är en större andel kvinnor än män som uppger att angreppen mot dem är av sexuell karaktär.

– Det är nu totalt sett den högsta nivån utsatta sedan den första undersökningen Brå gjorde. Men man behöver också tänka på att 2018 var ett valår och då ligger utsattheten för den här typen av brott mot politiker lite högre jämfört med mellanliggande år, kommenterar Anna Gavell Frenzel, som är utredare på Brottsförebyggande rådet.

Läs mer på Brås hemsida

Läs rapporten här