Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Företagsuniversitetet blogg inom säkerhet

Trygghetspris till Marita

2019-02-11 Lotta Eriksson

Stiftelsen Tryggare Sveriges brottsförebyggande pris 2019 tilldelades avdelningschefen Marita Bertilsson vid Trygg i Norrtälje kommun. Hon har i många år arbetat med frågor som rör brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete i lokalsamhället.

Enligt ett pressmeddelande från Tryggare Sverige får Marita priset för att hon som chef, centralt placerad i kommunledningen, driver frågor om ett strukturerat brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. Det är ett arbete som bedrivs i nära samarbete med polis, näringsliv, ideella organisationer och andra aktörer och syftar naturligtvis på att skapa ett säkrare och tryggare Norrtälje kommun.

Enligt motiveringen är det viktigt att kunna tillämpa effektiva metoder, modeller och arbetssätt för att nå de mål inom trygghetsområdet som  kommunledningen satt upp. Det är också viktigt att kunna förstå och förena de perspektiv som krävs i det brottsförebyggande arbetet; alltså kombinationen av traditionell social prevention med fokus på relationsbyggande och situationell brottsprevention med fokus på bland annat det fysiska rummets betydelse.

"Avgörande för framgång blir till sist alltid själva chefsskapet; att med mod, vilja och omtänksamhet om medarbetare och invånare driva verksamheten mot de uppställda målen. Marita lyckas på ett imponerande sätt kombinera alla dessa krav", anger Tryggare Sverige.