Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Företagsuniversitetet blogg inom säkerhet

Tre nya regeringsuppdrag till MSB

2020-05-15 Lotta Eriksson

Regeringen har gett MSB tre uppdrag kopplat till arbetet mot illegala sprängningar. Det handlar bland annat om att inrätta ett nationellt forum för sprängämnessäkerhet.

MSB har fått tre nya regeringsuppdrag i arbetet mot illegala sprängningar, nämligen att

  • inrätta och ansvara för ett nationellt forum för sprängämnessäkerhet
  • analysera och föreslå åtgärder för att utveckla stödet till kommunerna i arbetet med tillstånd och tillsyn enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor med fokus på sprängämnen.
  • göra en översyn av metoder för märkning av explosiva varor för civilt bruk, som möjliggör identifikation av explosiva varor för civilt bruk, som inte kan avlägsnas och som om möjligt även finns kvar/kan spåras efter detonation.

– Vi välkomnar de nya regeringsuppdragen. De underlättar och stärker arbetet med stödet till kommunerna och samverkan mellan oss myndigheter och branschorganisationerna i det fortsatta arbetet, kommenterar Cecilia Looström, chef för avdelningen för räddningstjänst och olycksförebyggande på MSB.