Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Företagsuniversitetet blogg inom säkerhet

Tre av fyra är oroliga för hur personuppgifterna används

2019-05-20 Lotta Eriksson

Tre av fyra svenskar är oroliga för hur deras personuppgifter används. Samtidigt är det bara hälften av svenska företag och myndigheter som arbetar kontinuerligt och systematiskt med dataskydd. Det visar Datainspektionens första nationella integritetsrapport.

Den 25 maj i fjol började dataskyddsförordningen, GDPR, att gälla. Nu har Datainspektionen publicerat sin första nationella integritetsrapport som redovisar hur långt arbetet kommit med att införa det nya regelverket och hur väl vi svenskar känner till och har utövat våra rättigheter på integritetsskyddsområdet.
Rapporten är en del i Datainspektionens arbete med att följa och beskriva utvecklingen när det gäller frågor som rör integritet och dataskydd.

Den nationella integritetsrapporten beskriver hur långt företag, myndigheter och andra organisationer kommit i arbetet med att anpassa sina verksamheter till GDPR. Många har åstadkommit mycket under det första året men bara hälften av dataskyddsombuden bedömer att deras verksamhet har ett kontinuerligt och systematiskt dataskyddsarbete.

Rapporten visar dessutom att de flesta medborgare känner till GDPR och att lagen innebär förstärkta rättigheter. Samtidigt uppger tre av fyra medborgare att de är oroliga för hur deras personuppgifter används. Minst förtroende finns för sociala medier och appar. Var sjätte medborgare har använt någon av de nya rättigheterna.

– Att så många redan använt någon av de nya rättigheterna visar att det för många är en viktig fråga hur deras personuppgifter används. Vi får också många frågor och klagomål som rör enskildas rättigheter. Vår förhoppning är att rapporten ska ge vägledning i det fortsatta arbetet mot Datainspektionens vision om ett tryggt informationssamhälle där vi tillsammans värnar den personliga integriteten, säger Datainspektionens GD, Lena Lindgren Schelin, i ett pressmeddelande.
Enligt rapporten har Datainspektionen fått in 3 000 klagomål sedan den 25 maj 2018. Vanligast är klagomål om kamerabevakning och direktmarknadsföring. Under samma period har Datainspektionen tagit emot 3 500 anmälningar om personuppgiftsincidenter, där 6 av 10 incidenter beror på den mänskliga faktorn.
Läs Datainspektionens nationella integritetsrapport här