Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Företagsuniversitetet blogg inom säkerhet

"Sverige är inte tillräckligt utrustat för att klara cyberhoten"

2019-05-28 Lotta Eriksson

Trots att cyberhoten blir allt mer uppmärksammade så görs det inte tillräckligt för att öka säkerheten. Det menar chefer i 100 av Sveriges största bolag, som för andra året i rad har intervjuats av PwC.

Enligt rapporten "Cyberhoten mot Sverige 2019" anser 83 procent av de tillfrågade bolagen att Sverige inte är tillräckligt väl rustat för att klara av cyberhoten.

Rapporten visar också bland annat att:

  • Hälften av bolagen i undersökningen har varit utsatta för en cyberattack under 2018 och 65 procent räknar med fler cyberattacker mot verksamheten i år än i fjol.
  • Bara 28 procent av informationssäkerhetscheferna (CISO) rapporterar direkt till vd eller styrelse och av dem är det endast fyra procent som rapporterar till styrelsen.
  • 81 procent anser att ny teknik som till exempel robotik och automatisering ökar riskerna för cyberattacker.

Bolagen som ingick i undersökningen vill se mer handlingskraft från politikerna är när det gäller utbildningsinsatser. 95 procent tycker att cybersäkerhet bör involveras i grund- och gymnasieskolan som en del i lärandet om digitalisering - och 77 procent anser att det behövs fler specifika utbildningar med inriktning på cybersäkerhet.

Ladda ner hela PwCs rapport "Cyberhoten mot Sverige 2019" här