Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Företagsuniversitetet blogg inom säkerhet

Svenskarnas oro ökar

2015-01-13 Daniel Kjellsson

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) mäter årligen den svenska allmänhetens uppfattningar i frågor avseende samhällsskydd, beredskap samt försvars- och säkerhetspolitik. Resultaten presenteras i rapporten “Opinioner”.

2014 års version –  genomförd som en webbenkät under oktober och november – visar att svenskarnas oro för den politiska situationen i världen ökar. Främst är det utvecklingen i Mellanöstern och i Ryssland som spökar.

opinioner-2014

 

Andelen som känner oro för den politiska situationen i världen i stort har ökat från 58 till 68 procent mellan 2013 och 2014. Den procentuellt största ökningen gäller specifikt oron för utvecklingen i Ryssland, där har andelen oroade ökat från 45 till 73 procent.

I oroliga tider, om vi nu ska ta i från tårna, ökar naturligt nog också stöder för såväl ett värnpliktsbaserat försvar som för Nato-medlemskap. 2014 års undersökning är första gången en majoritet av de tillfrågade är för ett medlemskap i försvarsunionen.

Hela rapporten Opinioner 2014 finns att läsa här (PDF).