Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Företagsuniversitetet blogg inom säkerhet

Svartarbete och bokföringsbrott: Ekobrottsmyndigheten släpper rikstäckande analys

2014-11-05 Daniel Kjellsson

Ekobrottsmyndigheten släppte nyligen den första rikstäckande analysen av ekonomisk brottslighet i Sverige. Rapporten visade inga större geografiska skillnader på var ekobrottslingarna bor och verkar. Nyheter saknades dock inte.

 – Vi ser framförallt kontantintensiva branscher som bygg, hotell- och restaurang och transport. Nytt för i år är att gruv- och skogsindustrin förekommer i norr och djurhandel i söder samt bärbranschen som vi ser spridd över stora delar av landet, berättar Eva Fröjelin, generaldirektör på Ekobrottsmyndigheten.

De vanligaste brotten:

  • Ej upprättade eller felaktiga årsredovisningar 
  • Svartarbete
  • Bokföringsbrott (bokför selektivt eller inte bokför alls)

Majoriteten av de drygt 8000 skäligen misstänkta under 2013 är småföretagare som sedan tidigare är ostraffade. Dessa begår brott av slarv och/eller okunskap men också till viss del som ren och skär brottslighet.

 – Det finns en baksida av myntet när det gäller regelförenklingar. Vi ser att riskerna för att begå ekobrott ökar i takt med regellättnader som senarelagd bokföring och slopat revisorskrav, säger Åsa Hernerud, analytiker på Ekobrottsmyndigheten.

Den planerade ekobrottsligheten är komplicerad med flera aktörer och bolag, ofta med utländska kopplingar. Exempel på brottsområden är punktskatte-, moms- och bedrägeribrott. Denna typ av brott genererar stora summor pengar. I takt med fler komplexa upplägg ser man ökat samröre med personer som möjliggör brotten, däribland juridisk och ekonomisk kompetens.

Hela Ekobrottsmyndighetens rapport finns att läsa här (PDF).