Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Företagsuniversitetet blogg inom säkerhet

Stärkt informations- och cybersäkerhet

2019-09-30 Lotta Eriksson

Regeringen har presenterat nya åtgärder för att stärka informationssäkerheten och öka samhällets motståndskraft mot cyberattacker. Bland annat ska ett nationellt cybersäkerhetscenter inrättas med syfte att stärka Sveriges samlade förmåga att förebygga, upptäcka och hantera cyberhot.

– Regeringen har beslutat att inrätta ett nationellt cybersäkerhetscenter med ansvar för att stödja både offentliga sektor och näringslivet i arbetet med att skydda sig mot cyberattacker. Cybersäkerhetscentret ska vara på plats år 2020, och kommer att samla den skarpaste kompetensen för att stärka Sveriges samlade förmåga att förebygga, upptäcka och hantera cyberhot, kommenterar inrikesminister Mikael Damberg i ett pressmeddelande.

– En säker hantering av digital information är avgörande för Sveriges säkerhet. Dessutom är det en viktig demokratifråga att alla människor kan leva sina liv tryggt och säkert på nätet.

Regeringen har även gett Polismyndigheten i uppdrag att genomföra en utbildningssatsning som en del av en genomgripande översyn av den it-relaterade brottsbekämpningen. I uppdraget kommer Polismyndigheten att samverka med andra brottsbekämpande myndigheter som Åklagarmyndigheten och internationellt genom bland annat Europol.

Dessutom har MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, fått i uppdrag att genomföra riktade utbildningsinsatser på området och att ta fram en struktur för uppföljning av det systematiska informationssäkerhetsarbetet i offentlig förvaltning.