Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Företagsuniversitetet blogg inom säkerhet

Skärpt terrorlagstiftning 2021

2019-11-26 Lotta Eriksson

Den 26 november tog justitie- och migrationsminister Morgan Johansson emot betänkandet "En ny terroristbrottslag". I betänkandet föreslås att den nuvarande lagstiftningen på området upphävs och ersätts av en ny uppdaterad terroristbrottslag.

Terroristutredningen har haft i uppdrag att genomföra en systematisk översyn av den straffrättsliga lagstiftningen på terrorismområdet och föreslå en ny reglering som är ändamålsenlig, effektiv och långsiktigt kan möta hotet från terrorismen. Utredningen har också haft i uppdrag att föreslå skärpta straff för brott som omfattas av terrorismlagstiftningen. Särskild utredare har varit departementsrådet Maria Kelt.

Den nya terroristbrottslagen innebär bland annat att
•    Terroristbrottet ska kunna omfatta gärningar som riktas mot en del befolkningen, till exempel en etnisk minoritet, människor med utländsk härkomst eller hbtq-personer.
•    Alla svenska brott ska kunna betraktas som terroristbrott om de begås med terrorismavsikt och allvarligt kan skada ett land. Idag kan bara vissa särskilt uppräknade brott göra det.
•    Straffansvaret för terrorismutbildning och uppmaningar till terroristhandlingar görs mer heltäckande.
•    Straffen skärps för nästan alla brott som ingår i lagstiftningen och det införs en generell straffskärpningsgrund för brott som begås för att främja terrorism.  

– Terrorismen utgör ett allvarligt hot mot vårt öppna samhälle och måste bekämpas med full kraft. Utredningen har tagit ett välbehövligt helhetsgrepp. En mer överblickbar och tydlig lagstiftning ger bättre förutsättningar för polis och åklagare att bekämpa terroristbrottslighet, säger Morgan Johansson i ett pressmeddelande.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2021.

Läs SOU 2019:49 här