Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Företagsuniversitetet blogg inom säkerhet

Säkerhetschefsutbildningen byggde företaget

2018-05-29 Lotta Eriksson

Att gå utbildning kan bli ett vinnande koncept. Det vittnar Stefan Kinert, Lars Zetterström och Richard Buske, delägare av KRONAN Säkerhet, om. De träffades på säkerhetschefsutbildningen på Företagsuniversitetet för 12 år sedan och driver i dag ett företag i framkant.

Det var den 15 maj 2006. Säkerhetschef – diplomutbildning inleddes på Företagsuniversitetet med fyra dagar om målet som säkerhetschef, riskhantering och missbruk. Bland de 20 deltagarna fanns Stefan Kinert, Lasse Zetterström och Richard Buske, fram till dess okända för varandra.

IMG_5003

Stefan var försäkringsmäklare och delägare i företaget Kronan Försäkringskonsult och Lasse var säkerhets- och brandskyddskonsult på Brandskyddslaget AB.

IMG_5004

De satt bredvid varandra och började ganska omgående diskutera framtida planer ihop. I raden bakom satt Richard. Han var då säkerhetskoordinator med ansvar för all säkerhet inom Nordic Hotels i Stockholm.

IMG_5002

Under åren som följde träffades de tre i olika sammanhang men framför allt på en årlig återträff på Utö.

– Vi kände tidigt att vi ville göra något tillsammans. Stefan kunde försäkringar och jag kunde brand och tillsammans kunde vi säkerhet, rekapitulerar Lasse Zetterström.

Tre aktiva säkerhetskonsulter
Tankarna formades till verklighet och 2009 bildade Stefan och Lasse företaget KRONAN Säkerhet AB. Affärsidén då var företrädesvis ”säkerhetschef att hyra”.

Med tiden har företaget även utvecklat utbildnings-, rådgivnings- och utredningsverksamhet av allt från bedrägerier till grov kriminalitet. För den delen av verksamheten har företaget kontrakterat sju tidigare utredningspoliser.

Det är inte en underdrift att säga att KRONAN Säkerhet har blommat upp det senaste året. Inte minst har företaget blivit mer synligt och välkänt. Det har sin förklaring i att den tredje kurskamraten, Richard Buske, har anslutit.

– Den 1 oktober 2017 kom Richard in som partner och då gick vi från att vara ’två lata delägare till att bli tre aktiva konsulter’, säger Lasse Zetterström skämtsamt.

Richard kom närmast från rollen som säkerhetschef i Sollentuna kommun och var ett välkänt namn genom sitt engagemang i olika nätverk och sociala kanaler.

Hans intåg har onekligen satt sina spår; bland annat har flera nya samarbeten inletts, en ny hemsida sjösatts och företaget har tagit klivet in i sociala kanaler.

– Vi är i dag tre partners som kompletterar varandra enormt. Vi har olika erfarenheter med oss in i arbetet och helt olika nätverk men allt hänger ändå ihop, konstaterar Richard.

Hantering av hot och våld på arbetsplatsen
KRONAN Säkerhet arbetar tillsammans med Företagsuniversitetet kring den nya kursen ”Hantering av hot och våld på arbetsplatsen”.

Det är en intensiv kurs på en dag för alla som arbetar på arbetsplatser där det kan förekomma hot och våld och för alla som ska vara till stöd för personer i utsatta situationer.

– Det kan vara medarbetare i kommunal verksamhet som förtroendevalda, i skolverksamhet, inom socialtjänsten, på akutmottagningar eller på arbetsplatser som har många besökare - som butiker och receptioner - där hotfulla situationer kan uppstå, beskriver Stefan Kinert, som genomför kursen tillsammans med en erfaren tidigare polis.

 

 

Utbildning föder utbildning
Alla tre brinner för utbildning och förklarar att ”utbilda är att utbildas”. De är sedan flera år kursledare i Företagsuniversitetets kurser Säkerhetschef - diplomutbildning och Säkerhetssamordnare.

– I varje utbildningssituation lär vi oss själva något från kursdeltagarna. Vi gillar dessutom förändring och om vi kan få en kursdeltagare att känna att de får med sig nytta och glädje så ger det oss tillfredsställelse också, konstaterar Stefan, Lasse och Richard samstämmigt.

– Vi vill bidra till framtidens säkerhetsbransch och det är en enorm drivkraft att få se personer utveckla sig, fortsätter Richard, som också sitter med i ledningsgruppen för ett par av Företagsuniversitetets YH-utbildningar.

Han tycker att branschen rör sig framåt när det gäller kompetensutveckling och nätverkande men att det många gånger är människor runt omkring säkerhetscheferna som behöver öka sin kompetens för att hela säkerhetskulturen ska lyftas.

Roligt på jobbet ger ett bra jobb
En av KRONAN Säkerhets ledstjärnor är ”att ha roligt på jobbet”.

– Har man roligt på jobbet blir det också ett bra jobb, sammanfattar Lasse Zetterström.

– Samtidigt är det viktigt med kvalitet och avsikten i allt vi gör är att få en nöjd kund eller en kund som tycker att vi överträffar deras förväntningar. Så har vi alltid jobbat men det är tydligare uttalat och syns mer nu.

Visionen är att växa organiskt med människor de tycker om och i samverkan med andra.

– Vi har nischat in oss på ett område som är ganska eftersatt, med de mjuka värdena, som rådgivning, utbildning och krisövningar, där huvudperspektivet är att öva krisorganisationen och staben genom olika scenarier, säger Stefan Kinert.

– Vi pratar mycket framtid och ser otroligt ljust på den. Det väntar många spännande samarbeten och uppdrag framöver! aviserar de tre aktiva konsulterna avslutningsvis.

Läs mer om Hantering av hot och våld på arbetsplatsen