Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Företagsuniversitetet blogg inom säkerhet

Regeringen vill skärpa straffet för mord

2019-04-25 Lotta Eriksson

Regeringen överlämnade den 25 april en lagrådsremiss till Lagrådet med förslag om att straffet för mord skärps. Avsikten med regeringens förslag är att mord ska bestraffas med livstids fängelse i betydligt större utsträckning än tidigare.

– I dag återspeglar straffet för mord inte fullt ut brottets allvar. Vi vill därför skärpa straffet för mord genom att öka användningen av livstidsstraffet, säger justitie-- och migrationsminister Morgan Johansson i ett pressmeddelande.

Regeringens förslag innebär att det i straffbestämmelsen om mord anges omständigheter som särskilt ska beaktas som skäl för att döma till ett livstidsstraff. Det handlar exempelvis om att gärningen inneburit svårt lidande för offret eller varit särskilt hänsynslös.

Lagändringen bedöms leda till att mord som tidigare lett till fängelse i 15–18 år i stället kommer att bestraffas med fängelse på livstid.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2020.

Läs hela pressmeddelandet här