Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Företagsuniversitetet blogg inom säkerhet

Rapport: trender inom informationssäkerhet

2015-01-14 Daniel Kjellsson

För första gången har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) tillsammans med Försvarsmakten, Försvarets radioanstalt (FRA) och Polismyndigheten tagit fram en gemensam hot- och riskrapport för informationssäkerhet.

Rapporten har fått titeln Informationssäkerhet – trender 2015 och finns att ladda ner i sin helhet (PDF - 70 sidor).

informationssäkerhet

 

Rapporten tar huvudsakligen upp sju trendområden och ska, enligt pressmeddelandet, främst ses som ett “stöd för beslutsfattare inför strategiska beslut om hur de ska skydda sin information t.ex. vid it-investeringar”. 

Ytterligare ett syfte med rapporten är att ge regeringen en övergripande bild av utvecklingen inom området informationssäkerhet. De sju huvudtrender som presenteras är:

  • Informationssäkerhet - allt mer en fråga om att skydda hela samhället och dess välstånd.
  • Komplexiteten i it-tjänster gör riskerna och korsberoendena allt mer svåröverskådliga.
  • Frågor om privatlivet kommer aktualiseras då allt mer information om oss själva och om våra tekniska lösningar blir allmänt tillgängliga.
  • Informationssäkerhet får en allt mer växande säkerhetspolitisk dimension.
  • Samspelet mellan traditionell och elektronisk brottslighet ökar och blir allt mer komplex.
  • Människan fortsätter vara den svagaste länken i skyddet av information.
  • Konsekvenserna av oplanerade driftavbrott i informationssystem blir större och mer oöverskådliga och riskerar att påverka samhällsviktiga funktioner allt mer.

Bloggen lovar att snarast återkomma med mer detaljerade nedslag i rapportens innehåll. Tills dess önskar vi trevlig läsning. Har du åsikter eller funderingar om rapportens innehåll? Kommentera nedan!