Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Företagsuniversitetet blogg inom säkerhet

Premiär för kurs som ger högskolepoäng i säkerhet

2018-09-27 Lotta Eriksson

Onsdagen den 12 september var det historisk premiär i Företagsuniversitetets lokaler! Kursen Introduktion till Säkerhetsvetenskap 7.5 hp startade med ett antal förväntansfulla deltagare. På plats fanns förstås kursens samordnare och deltagarnas handledare, Jonas Borell, från Lunds universitet.

Genom ett unikt samarbete mellan Företagsuniversitetet och Lunds universitet kan nu säkerhetschefer läsa in högskolepoäng i säkerhetsvetenskap, något som rönt stort intresse. Under den första kursdagen fick premiärdeltagarna bland annat lära sig principerna för ett systematiskt säkerhetsarbete.

– Jag är nöjd med dagen som helhet. Vi fick en bra beskrivning av kursens upplägg och hur man kan och bör lägga upp sina studier, berättar en av kursdeltagarna, Stefan Elm från Stockholms stads kulturförvaltning.

 

Kursen består av sex fysiska kursdagar och flera inläsnings- och hemuppgifter. Deltagarna får räkna med totalt ungefär 200 timmars arbete på hemmaplan. Den fortsatta kursen ser ut så här:

  • Oktober: ”Mellanmänskliga relationer”
  • November: ”Säkerhetskultur och dess relation till säkerhet”
  • December: ”Händelsehantering ur ett strategiskt kommunikationsperspektiv”
  • Januari: ”Beslutsfattande under osäkerhet”
  • Februari: ”Grundläggande underrättelseanalys”

Föreläsare är experter och forskare inom respektive område från Lunds universitet, bland annat Åsa Ek, Kristoffer Holm, Åsa Thelander, Mats Heide och Christian Uhr.

– Det är engagerade deltagare som har mycket spännande erfarenheter med sig in. Jag tror att det här kommer bli en kreativ lärresa, som vi gör tillsammans, kommenterar Jonas Borell, biträdande universitetslektor vid Lunds universitetet, samordnare för kursen och handledare.