Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Företagsuniversitetet blogg inom säkerhet

Politiska risker i 163 länder

2014-04-15 Daniel Kjellsson

Varje år släpper Aon Risk Solutions sin politiska riskkarta. I 2014 års version identifieras bland annat ökade risker inom de fem BRICS-länderna Brasilien, Ryssland, Indien, Kina och Sydafrika. Företaget uppger att man mäter politiska risker i totalt 163 länder och territorier.

Syftet med kartläggningen är – enligt företaget – att “hjälpa företag att bedöma och analysera exponeringen mot risker när det gäller valutatransfereringar, juridiska system och regelverk, statlig inblandning, politiskt våld, uteblivna betalningar på statsskulder samt störningar i leverantörskedjor”. 

Inga dåliga ambitioner, alltså.

– Genom att använda det senaste inom data- och analysteknik erbjuder den interaktiva online-kartan kunder, medier och andra prioriterade målgrupper oöverträffad tydlighet vid bedömningen av politiska risker i tillväxtmarknader. Vi uppmärksammade vi den instabila situationen i Ukraina redan i mitten av 2013, säger Matthew Shires, chef för politiska risker på Aon Risk Solutions. Riskerna varierar kraftigt mellan olika tillväxtmarknader, vilket understryker organisationers behov av att kunna skapa en översikt av vilka politiska risker som finns och hur den egna organisationen ska bemöta dem.

Brasilien har blivit mindre tryggt på grund av ökade politiska risker, vilket har lett till en försvagad ekonomi. Det uppges vara särskilt oroande med tanke på att årets fotbolls-VM och OS 2016 anordnas i i just Brasilien. Ryssland nedgraderas till stor del på grund av den senaste tidens oro i Ukraina samt den ryska annekteringen av Krimhalvön.

Indiens nedgradering hänvisas till ihållande korruption och påtaglig statlig inblandning. Samtidigt bidrar territoriella konflikter, terrordåd, och regionala och etniska konflikter till förhöjda risker för politiskt våld, uppger AON. Kina nedgraderas till en medelhög risknivå. Försämringen har skett eftersom Kina har sett en ökning av det politiska våldet och en avtagande ekonomisk tillväxt.

Daniel Kjellsson