Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Företagsuniversitetet blogg inom säkerhet

Politiker ofta utsatta för hot i sociala medier

2014-05-28 Daniel Kjellsson

En av fem politiker utsattes under 2012 för brott eller liknande incidenter i samband med sitt förtroendeuppdrag. Det visar den andra kartläggningen av politikers utsatthet som Brottsförebyggande rådet, Brå, nu publicerar.

hot i sociala medier

Foto: Ivan David Gomez Arce.

Det vanligaste är hot eller påhopp i sociala medier.

– I årets kartläggning har vi bättre lyckats fånga upp det som sker via sociala medier, och det är tydligt att det är en arena där politiker blir utsatta för hot och trakasserier. Av dem som utsattes under 2012, uppger 41 procent att det skedde via sociala medier, säger Lisa Wallin, utredare på Brå.

Sammanlagt 19 procent av samtliga förtroendevalda utsattes för hot eller trakasserier på grund av sitt förtroendeuppdrag. En av tre politiker som innehar en ordförandepost och hälften av heltidspolitikerna utsattes.

En av fyra (25 procent) utsatta förtroendevalda valde sedermera att inte engagera sig eller uttala sig i en särskild politisk fråga efter att ha utsatts för hot, trakasserier eller våld. Självcensuren kom på posten, med andra ord. En farlig utveckling.

Kvinnor med ordförandeposter är mer utsatta än män i samma position (37 respektive 28 procent). Även bland heltidspolitiker är kvinnor mer utsatta än män (59 respektive 45 procent).