Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Företagsuniversitetet blogg inom säkerhet

Polisen öppnar nationellt it-brottscentrum

2015-01-20 Daniel Kjellsson

Vi har tidigare skrivit om rapporten Informationssäkerhet – trender 2015 från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Samarbetspartner i rapporten var Polismyndigheten och i samband med att rapporten offentliggjordes släpptes också ytterligare en nyhet: Ett nytt nationellt it-brottscentrum ska inrättas.

Denna enhet ska, liksom sin EU-motsvarighet, endast ska jobba mot it-relaterad brottslighet och utgöra en “expertresurs inom området”.

– Stora vinster och liten upptäcksrisk är tyvärr en realitet vad gäller it-relaterad brottslighet, säger Martin Brodin på sektionen för utredning av it-brott vid Polismyndighetens Nationella operativa avdelning. Cybervärlden måste bli en naturlig del av polisens verksamhet. Medborgarna rör sig lika mycket här som i den vanliga världen och då måste även polisen göra det. 

Cyberbrotten beräknas kosta från hundra till hundratals miljarder dollar per år enligt olika uppskattningar. Pengar som inte sällan omsätts via digitala valutor och därmed nästan blir helt anonyma och ospårbara.

– För att stoppa utvecklingen behövs framförallt två saker, menar Martin Brodin. Mer samverkan och mer kompetens. Att ta sig an ett bedrägeri på nätet ska kännas lika naturligt som att ta sig an en misshandel på stan.