Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Företagsuniversitetet blogg inom säkerhet

Nytt om den ryska militära förmågan

2019-12-19 Lotta Eriksson

FOI publicerade nyligen den nionde utgåvan av rapporten om rysk militär förmåga. Rapporten analyserar de väpnade styrkorna och Rysslands militära handlingsfrihet samt de politiska och ekonomiska faktorer som påverkar den militära förmågeutvecklingen i ett tioårsperspektiv.

– Under det gångna decenniet har Ryssland täppt till det gap som funnits mellan landets säkerhetspolitiska ambitioner och dess militära förmåga, säger Fredrik Westerlund, forskningsledare och redaktör för rapporten "Rysk militär förmåga i ett tioårsperspektiv – 2019" på FOIs hemsida.

– Andra stater, inte minst i Europa, behöver ta hänsyn till att Rysslands militära maktinstrument fortsätter stödja de säkerhetspolitiska ambitionerna fram till 2029.

Rapporten analyserar de väpnade styrkorna och Rysslands militära handlingsfrihet samt de politiska och ekonomiska faktorer som påverkar den militära förmågeutvecklingen i ett tioårsperspektiv. Under den kommande tioårsperioden kommer förmågan att inleda regionala krig mot en jämbördig motståndare att stärkas. Dessutom fortsätter strategisk avskräckning främst med kärnvapenstyrkor att vara prioriterat av de väpnade styrkorna.

– Nuvarande trend inom rysk säkerhetspolitik tyder på att den auktoritära politiken i Ryssland och den anti-västliga politiken kommer att fortsätta. Vi står inför en långvarig konfrontation mellan Ryssland och Väst, kommenterar Gudrun Persson, projektledare och medförfattare.

En viktig slutsats i rapporten är att Ryssland nu konsoliderar sin militära förmåga.

Läs hela artikeln på FOIs hemsida här
Rapporten går att ladda ner här