Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Företagsuniversitetet blogg inom säkerhet

Nytt centrum för cyberförsvar och informationssäkerhet

2019-08-07 Lotta Eriksson

Försvarsmakten och KTH etablerar ett centrum för cyberförsvar och informationssäkerhet vid KTH:s skola för elektroteknik och datavetenskap, EECS. Syftet är att öka kunskapen inom området, bidra till förmågan att genomföra operationer i cyberrymden och se till att myndigheten har försvarbara och skyddade informationssystem.

Enligt Försvarsmakten ska finansieringen av det nya centrumet för cyberförsvar och informationssäkerhet vara långsiktig och sträcker sig därför till åtminstone 2024. För KTH utgör centrumbildningen en förstärkning av cybersäkerhetsämnet, ett ämne vars betydelse naturligtvis vuxit snabbt i takt senare tid.

Centrumet ska vara verksamt från och med den 1 januari 2020. Redan under sommaren inleddes rekrytering av åtta doktorander.

– Centrumets forskning och utbildning syftar till att förbättra Försvarsmaktens förmåga att identifiera cybersäkerhetsrelaterade risker, bygga säkra system, detektera intrång, hantera angrepp och återställa system och verksamhet efter intrång. Forskningsresultaten från centrumet ska användas för att accelerera den tillämpade forskningen som Försvarsmakten beställer från Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, och Försvarshögskolan, FHS, liksom teknikutvecklingen som beställs från Försvarets materielverk, FMV, säger generalmajor Fredrik Robertsson, chef för Försvarsmaktens cyberförsvar, i ett pressmeddelande.

Centrumet ska möjliggöra för Försvarsmaktens personal att delta i utbildningar vid KTH och för de KTH-lärare som är knutna till centret att bidra till planering och genomförande av cybersäkerhetsutbildningar inom ramen för Försvarsmaktens verksamhet. Det uppges också ge en starkare interaktion mellan civil och försvarsinriktad cybersäkerhetsforskning och utbildning.

Inledningsvis är det Försvarsmakten och KTH som är parter i centrumet. Senare kan ytterligare parter ges möjlighet att bidra till verksamheten.

– På KTH finns möjlighet att utbilda våra blivande värnpliktiga cybersoldater som rycker in i mitten av 2020 och så småningom också anställda officerare med hjälp av anpassade kurser inom cyberförsvar och informationssäkerhet, kommenterar David Olgart, som är utvecklingsledare med ansvar för forskning och teknikutveckling inom cyberförsvar på Försvarsmakten.