Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Företagsuniversitetet blogg inom säkerhet

Nya vägledningar för kommuner kring krisberedskap

2019-03-19 Lotta Eriksson

I början av mars publicerade MSB två nya vägledningar som ska underlätta för kommunerna att styra och inrikta arbetet med krisberedskap och civilt försvar.

Vägledningarna beskriver, enligt MSB, vad ett styrdokument och en utbildnings- och övningsplan ska innehålla, frågeställningar som kommunen kan utgå från samt lyfter fram exempel från olika kommuner.
– Vägledningarna har vi tagit fram i nära dialog med representanter för kommuner och SKL för att för att säkerställa att de ger så praktisk och konkret nytta som möjligt. Vi hoppas vi att vägledningarna ska bidra till att utveckla den kommunala styrningen av arbetet med krisberedskap och i större utsträckning involverar kommunala förvaltningar, bolag och kommunalförbund, säger Kristina Sundholm, tillförordnad biträdande enhetschef för enheten för samverkan och planering, i MSBs nyhetsbrev.

Dessutom kommer det senare i vår två andra vägledningar från MSB: Vägledning i regelverk samt krigsorganisation och krigsplacering (civilt försvar) och Vägledning i en lokal inriktnings- och samordningsfunktion (ISF)

Vägledning för kommunens arbete med styrdokument  

Läs mer om kommunal krisberedskap här