Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Företagsuniversitetet blogg inom säkerhet

Ny chef för polisens nationella operativa avdelning

2020-08-13 Lotta Eriksson

Regeringen har utsett Johan Olsson till ny chef för nationella operativa avdelningen, NOA, vid Polismyndigheten från och med den 1 oktober 2020 till den 1 oktober 2024. Han är i dag operativ chef vid Säkerhetspolisen och har en lång erfarenhet vid Säkerhetspolisen bakom sig.

– Med Johan Olsson får Polismyndigheten en skicklig och driven chef med mycket gott renommé. Han kommer att spela en viktig roll i myndighetens fortsatta arbete med att hålla Sverige tryggt och säkert. Polismyndigheten växer kraftigt och har fått och får stora budgetförstärkningar, men har också en allt mer komplex hotbild att arbeta med, säger inrikesminister Mikael Damberg i ett pressmeddelande från regeringen.

 

NOA är en av Polisens nio nationella avdelningar och leder och samordnar operativ verksamhet. På avdelningen finns det bland annat enheter för operativ verksamhet, som gränspolisiär verksamhet och krisberedskap, underrättelseverksamhet och internationella frågor. Det finns även sju utvecklingscentrum, en utredningsenhet, kontaktenheten, beredningsenheten, nationella insatsstyrkan, nationella IT-brott, polisflyget och det nationella bombskyddet. NOA utreder bland annat krigsbrott och korruptionsbrott och är kontaktpunkt för internationellt polissamarbete samt penningtvätt och finansiering av terrorism.