Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Företagsuniversitetet blogg inom säkerhet

Nu ska arbetet mot penningtvätt och finansiering av terrorism stärkas

2019-11-07 Lotta Eriksson

Regeringen beslutade torsdagen den 7 november att en utredning nu får i uppdrag att föreslå reformer för att ytterligare stärka arbetet mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

- Regeringen arbetar intensivt med att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism, och vi har under de senaste åren kommit med ett stort antal förslag för att stärka regelverket. Nu tar vi ytterligare ett viktigt steg framåt, kommenterade finansmarknadsminister Per Bolund i ett pressmeddelande.

En viktig del i arbetet mot penningtvätt och finansiering av terrorism är att myndigheterna och bankerna har de verktyg som de behöver. Utredningen ska därför överväga åtgärder för att förbättra förutsättningarna för tillsynen och för ett effektivt informations- och erfarenhetsutbyte.

Utredningen ska bland annat:
•    analysera förutsättningarna för Finansinspektionen att effektivt bedriva tillsyn på området åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
•    analysera förutsättningarna för bankernas samt Finanspolisens och andra brottsbekämpande myndigheters förutsättningar att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism, vilket innefattar former för informationsdelning mellan banker och berörda myndigheter,
•    göra en genomgripande analys av ändamålsenligheten i den befintliga tillsynsstrukturen på området, och
•    för de relevanta områdena, lämna förslag till författningsändringar.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 december 2020.