Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Företagsuniversitetet blogg inom säkerhet

"Nu kan jag fatta mer välgrundade beslut"

2023-02-22 Lotta Eriksson

Greger Tallroth är processledare inom psykiatrin i Region Örebro men diplomerades också som säkerhetssamordnare i februari 2023. Han blickar tillbaka på tre innehållsrika utbildningsblock med glädje.

Det var när Greger Tallroth bytte arbete inom psykiatrin i Region Örebro som han kände att han saknade en del verktyg inom säkerhet. Han fick mer ansvar för vårdlokalernas utformning, ”från skalskydd till skruv” - och upplevde att han inte riktigt pratade samma språk som kollegorna – något som kändes nödvändigt för att skapa bra, trygga och säkra vårdlokaler.

– Så jag googlade och tittade på olika utbildningar och föll för Företagsuniversitetets säkerhetssamordnarutbildning, berättar han.

greger 1

Hans förväntningar var att han skulle få bredda sin kompetens inom säkerhet eftersom han tyckte att hans tidigare erfarenhet var ganska nischad. Nu har han fått sitt diplom och ser tillbaka på de tre utbildningsblocken med glädje:

– Bara lokalen var en wow-upplevelse i sig, att få kliva in i miljön i Posthuset var lyxigt och bemötandet av Företagsuniversitetet var jättebra, konstaterar han.

– Annars var den största motivatorn de andra deltagarna i min utbildning. Vi vågade vara ”nakna” och ställa frågor när vi inte förstod något.

– Sedan tyckte jag det bästa var att alla kursledare var kvar i verksamhet, alltså att de fortfarande jobbar med det de utbildar i. Det skapar trovärdighet!

"Kan hjälpa verksamheten bättre"

Enligt Greger Tallroth passar utbildningen alla som arbetar med säkerhet, både säkerhetssamordnare som kanske har en mer strategisk position men också säkerhetsansvariga ”på golvet”.

Så här i efterhand känner han att han har stor nytta av den kunskap han fick med sig;
– Jag tycker att jag kan fatta mer välgrundade beslut och hjälpa verksamheten på ett bättre och säkrare sätt, säger han.

– Det har också lett till att mitt säkerhetsarbete inom rättspsykiatrin jackar in bättre med regionens säkerhetssamordnare och beredskapssamordnare så att vi kan utveckla vårt samarbete ännu mer – och framför allt har jag fått ett fantastiskt brett nätverk med andra säkerhetssamordnare!