Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Företagsuniversitetet blogg inom säkerhet

”Nu har jag en stabilare bas i min vardag”

2018-08-29 Lotta Eriksson

Emma Stenholm har precis tillträtt sin nya tjänst som Head of Business Continuity and Crises Management på Ericsson och känner sig både förväntansfull men också rustad för de nya utmaningarna. Hon är diplomerad säkerhetschef 2018.

Hur kommer det sig att du gick Säkerhetschef Diplomutbildning?
– Jag blev rekommenderad att gå just den här kursen från ett nätverk som jag är med i. Jag började titta på nätet och frågade min chef om jag kunde få gå.

– Jag hade arbetat som trygghetschef på MTR i två år och ville bygga upp mer kunskap inom vissa områden. Jag ville också ha dokumenterad kunskap och tyckte därför att det var viktigt att få avsätta tid för det.

Emma_Stenholm2

Hur var det att börja kursen i slutet av 2017?
– Det var spännande. Jag hade läst på litet innan och funderat kring vad jag ville tillgodogöra mig i de olika blocken och vad jag ville ta med i mitt arbete efteråt.

Och hur blev det då?
– Det var väldigt lärorikt. Jag kände att jag kunde ta med mig något från varje del av utbildningen, även om jag tyckte att jag kunde vissa delar innan.

– Jag uppskattade verkligen utbytet med de andra deltagarna och drog många lärdomar från deras verksamheter. Sådant utbyte får man inte om man går intensivkurser i några veckor.

Men några utmaningar måste det väl ha varit?
– Det är klart att det i bland var en utmaning att få ihop arbetet med utbildningen. Det var inga problem när jag väl var på kursen men jag ville läsa på och göra hemuppgifterna ordentligt, samtidigt som det var väldigt mycket att göra på jobbet.

– I själva kursen var nog ekonomin tuffast. Jag hade noll förkunskap i ämnet men kursledaren var pedagogisk och bra och ställde upp med jättebra feedback.

Vad har du haft mest nytta av?
– Av helheten! Tidigare har jag jobbat mycket med utredningar men jag fick ändå många nya tankar kring hur man exempelvis skriver en konceptanmälan.

– Informationssäkerhet var ett grått block för mig innan kursen och där lärde jag mig också jättemycket. Det gav mig en mycket bättre förståelse och nu kan jag gå till IT-säkerhetschefen och till exempel diskutera LIS eller klassificeringar.

– Utbildningen har helt enkelt gett mig en större säkerhet på många områden och en stabilare bas i verksamheten.

– Den skapade också större nyfikenhet på många områden. Det vore kul att kunna ännu mer, kunskap är ju makt.

Du har också precis bytt jobb?
– Ja, jag är ny Head of Business Continuity and Crises Management på Ericsson och tillhör Security som består av 100 medarbetare i hela världen: Jag är organiserad direkt under koncernsäkerhetschefen och sitter med i ledningsgruppen.

– Tanken är att jag ska vara med och bygga upp en ny organisation kring kris och kontinuitet. Jag kommer självklart ha mycket användning av det jag lärde mig i kursen. Jag läste faktiskt igenom kursmaterialet nu under sommaren för att få förbereda mig!

 

”Ekonomi är en möjlighet för säkerhetschefen”

Emma Stenholm tyckte att ekonomi var ett av de svåraste ämnena - så varför ingår det i säkerhetschefsutbildningen? Jo, säkerhetschefer behöver kunna förklara varför säkerhetsåtgärderna inte syns i resultaträkningen och äska pengar för investeringar på ett sätt som beslutsfattarna förstår. Därför ingår två dagars säkerhetsekonomi i utbildningen.

Owe Marstorp har utbildat säkerhetschefer i säkerhetsekonomi i elva år och därmed mött många av landets säkerhetschefer.

Hur är det att utbilda säkerhetschefer i ekonomi?
– Det händer att deltagare i sina befattningar har en klar relation till området ekonomi men de är i klar minoritet. Flertalet kursdeltagare på Säkerhetschef – diplomutbildning är personer som inte haft ett ekonomiskt ansvar med större delaktighet i ekonomiska styrningen.

– De har kanske ansvarat för ett specifikt kostnadsställe men saknar sammanhanget för ekonomiska flöden och hur ekonomiska processer ser ut. De behöver få tillgång till just den där helheten.

Du har två dagar i säkerhetschefskursen, hur ser de dagarna ut?
– Den första dagen bygger jag helheten kring hur man som beslutsfattare ser på verksamheten och dess ekonomiska förutsättningar. Vi pratar bland annat om rapporter, resultaträkning, balansräkning, nyckeltal, olika styrmodeller men framför allt hur rollen inom säkerhet påverkar och kan påverka ekonomin.

– Man driver ju kostnader när man jobbar med säkerhet och det kan vara svårt att förklara att de åtgärder man vidtar inte syns i resultaträkningen. Ökad stabilitet och kapacitet samt färre incidenter syns ju inte men gör att affärsprocesserna fungerar bättre och ekonomin blir stabilare.

– Under den andra kursdagen belyser jag hur man kan använda den information man har för att ta fram underlag och kunna presentera dem. Vi utgår ifrån verksamhetens behov av åtgärder som påverkar lönsamheten, skapar resultatförbättring och värdeökningar kopplat till risker och mängden av incidenter.

Kursdeltagarna får också en hemuppgift att göra?
– Ja, den består av ett case som de sedan kan använda sig av i sin verklighet och när de ska presentera något för att äska pengar. Några tycker att uppgiften är svår till att börja med men de får naturligtvis stöd och återkoppling. Jag släpper aldrig igenom någon som inte fått klarhet och förstår helheten.

– Många säger att hemuppgiften får alla bitar att falla på plats. Det var en kursdeltagare som tog kontakt med mig och sade att ”jag gjorde som du sade och nu fick jag igenom mitt äskande för första gången någonsin”.

Vad är det som säkerhetscheferna upplever som knepigast?
– Det är olika men det handlar bland annat om att förstå en del begrepp som resultat, vinst, lönsamhet samt hur aktiviteter och incidenter påverkar verksamheten och dess ekonomi.

– Även om några tycker att säkerhetsekonomi är svårt så ser de också möjligheten i yrkesrollen. Ekonomi är en viktig del för alla med en ledar- eller chefsroll och jag vet att det funkar!