Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Företagsuniversitetet blogg inom säkerhet

MSB genomför informationssatsning om det nya coronaviruset

2020-04-08 Lotta Eriksson

MSB har fått i uppdrag av regeringen att genomföra en stor informationssatsning för att nå ut med samordnad information om det nya coronaviruset. Satsningen genomförs tillsammans med Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen och en lång rad andra aktörer. Målet är att nå en så stor del av Sveriges befolkning som möjligt.

Coronakrisen påverkar samhället på alla sätt. Inte minst i informationsflödet. Bekräftad information och rykten sprids samtidigt, vilket skapar förvirring och oro kring vad som egentligen gäller.  

Kommunikationsmålen för satsningen är:

  • Att människor ska känna till vad man själv kan göra för att bromsa smittspridningen.
  • Den ska också bidra till att människor aktivt och uthålligt vill medverka till att bromsa smittspridningen och begränsa dess samhällskonsekvenser.

Informationssatsningen uppges bestå av tre delar, som ska pågå samtidigt. De tre delarna innebär att:

  • På bred front nå ut med annonsering i traditionella- samt sociala och digitala medier, bland annat i tidningar, radio, tv samt på informationstavlor. Detta beräknas nå drygt 90 procent av befolkningen.
  • I samverkan med myndigheter och organisationer i civilsamhället arbeta för att nå människor som inte tar till sig eller använder konventionella informationskanaler och plattformar.
  • Genomföra regelbundna presskonferenser där Folkhälsomyndigheten, MSB och Socialstyrelsen gemensamt informerar om det aktuella läget.

Bekräftad och uppdaterad information om hanteringen av pandemien finns på den myndighetsgemensamma webbplatsen Krisinformation.se.